Význam signatura
Co znamená slovo signatura? Zde naleznete 7 významů slova signatura. Můžete také přidat význam slova signatura sami

1

2   1

signatura


signature
Zdroj: ped.muni.cz

2

0   1

signatura


Signaturou se rozumí označení podpisu na dokumentu respektive jiný význam pojmu Spisová značka.
Zdroj: inkam.cz

3

0   1

signatura


lokační údaj, který vyjadřuje umístění daného dokumentu v knihovně (ve skladu, ve studovně a pod.)
Zdroj: sun2.biomed.cas.cz

4

0   1

signatura


značka vyjadřující umístění předmětu ve sbírkách, knihy v knihovně, listiny, spisu v archívu. Klimeš, L.: Slovník cizích slov, s. 654
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

5

0   1

signatura


Signatura může být :podpis, jméno, značka, autorské označení uměleckého dílaznačka vyjadřující umístění předmětu ve sbírkách (např. knihy v knihovně, listiny v archivu, sb [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   1

signatura


otisk, znak, charakteristický tvar
Hana Ryšánková - 20. ledna 2016

7

0   2

signatura


autorské oznaèení díla nebo výrobku jménem nebo znaèkou (napø. A Ale¹ nebo AD Albrecht Dürer aj.).
Zdroj: pametihodnosti.cz

Přidat význam slova signatura
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< schéma šikmý >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam