Význam subtilní
Co znamená slovo subtilní? Níže najdete jeden význam slova subtilní Můžete také přidat význam slova subtilní sami

1

4   0

subtilní


slovo subtilní je možné do hovorové češtiny přeložit jako „mající slabou, křehkou či drobnou konstrukci.“ Může se přitom jednat v případě člověka o tělesnou konstrukci (tělesnou stavbu, tj. subtilním se rozumí člověk zpravidla menšího vzrůstu a hubené postavy), ale též o konstrukci nějaké věci (např. jako subtilní brýle jsou označovány brýle s nenápadným rámem, kterých si třetí osoba ani nemusí všimnout).

V přeneseném slova smyslu může být přídavné jméno subtilní v českém jazyce dále používáno ve významu mající mírný podtext, lehce připomínající něco jiného, ale též z důvodu své nejasnosti složitě pochopitelný, uchopitelný nebo nesnadný na porozumění.
JanP - 8. prosince 2018

Přidat význam slova subtilní
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< submisivní tristní >>