Význam tristní
Co znamená slovo tristní? Níže najdete jeden význam slova tristní Můžete také přidat význam slova tristní sami

1

0   0

tristní


české slovo tristní je odvozeno z latinského slova tristis, znamenajícího v překladu smutek, zármutek, žal nebo melancholický stav mysli. V obdobném významu je přídavné jméno tristní používáno i v českém jazyce, byť se jeho význam spíše více blíží slovům ubohý či marný (nicméně stále ve spojitosti s nějakou smutnou událostí nebo skutečností).

Jako příklad použití slova tristní v českém jazyce je možné zmínit například větu „Zápasová bilance Hradce Králové, jedenáct zápasů – jedenáct porážek, je opravdu tristní“, přičemž tuto větu lze do hovorové češtiny přeložit jako „Zápasová bilance Hradce Králové, jedenáct zápasů – jedenáct porážek, je opravdu smutná / ubohá“.
JanP - 8. prosince 2018

Přidat význam slova tristní
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< subtilní uhrančivý >>