Význam synonymum
Co znamená slovo synonymum? Zde naleznete 6 významů slova synonymum. Můžete také přidat význam slova synonymum sami

1

5 Thumbs up   3 Thumbs down

synonymum


Synonyma též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat. Dodávají jazyku bohatství, umožňují jemné odstínění [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

5 Thumbs up   4 Thumbs down

synonymum


Synonyma jsou slova, která se jinak píší, ale význam u nich zůstává stejný. Využívá se jich v dlouhých psaných projevech, kde je třeba obměňovat slova pro lepší estetické vnímání textu. Jejich hlavní funkcí je obohacovat jazyk a rozšiřovat slovní zásobu lidí. Např. Běžet x Utíkat
Floencze - 17. dubna 2014

3

0 Thumbs up   4 Thumbs down

synonymum


slovo se stejným nebo velmi podobným významem v jednom nebo více svých významech jako jiné slovo v tomtéž jazyce | * | slovo souznačné | antonymum, opozitum, homonymum
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

1 Thumbs up   5 Thumbs down

synonymum


Slovo, které znamená (víceméně) totéž co jiné slovo, např. podstatný = základní.
Zdroj: linguanet-worldwide.org

5

1 Thumbs up   5 Thumbs down

synonymum


Synonymum je slovo (případně fráze), které má stejný nebo velmi podobný význam, jako jiné slovo. Například "dům" a jeho synonymum "domov". Ve většině případů se synonyma dají vzájemně zaměňovat. Pozor, stejná slova s rozdílným významem nejsou synonymy!
Kata - 8. dubna 2014

6

0 Thumbs up   5 Thumbs down

synonymum


Každé ze dvou nebo více vìdeckých jmen stejné úrovnì užitých k oznaèení téhož taxonu. - mladší - Ze dvou synonym to, které bylo stanoveno pozdìji. - starší - Ze dvou synonym to, které bylo stanoveno p [..]
Zdroj: savci.upol.cz

<< subtropy galaxie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam