Význam tendr
Co znamená slovo tendr? Zde naleznete 9 významů slova tendr. Můžete také přidat význam slova tendr sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

tendr


Veřejná soutěž; veřejně učiněná výzva k podání návrhů na uzavření smlouvy týkající se určitého plnění. Účelem je soustředit větší počet návrhů a z nich vybrat nejvýhodnější. bilanční suma - celková výše aktiv a pasiv.
Zdroj: pavlat-znalec.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

tendr


zásobník paliva a vody, který je buï souèástí lokomotivy (které se pak øíká tendrovka), nebo tvoøí samostatné vozidlo (vleèný tendr).
Zdroj: trainsweb.wz.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

tendr


1. výzva k podání nejvýhodnější nabídky (smlouvy), veřejná obchodní soutěž 2. nabídka dodávky za pevnou cenu Viz také oferta
Zdroj: business.center.cz (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

tendr


výběrové řízení
Zdroj: klub.slovniky.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tendr


též pitch, výběrové řízení na reklamní agenturu
Zdroj: cevelova.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tendr


Výzva objednatele k podání nejvýhodnějšího návrhu určité smlouvy. Veřejná soutěž, výběrové řízení.
Zdroj: concept-one.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tendr


Výzva k podání nejvýhodnìj¹í nabídky (smlouvy), veøejná obchodní soutì¾.
Zdroj: datoveschranky.info

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tendr


– výbìrové øízení vypsané zadavatelem na poskytovatele reklamních služeb
Zdroj: kingstyle.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tendr


Slovo tendr se užívá ve více významech: Lokomotivní tendr – nástavba na lokomotivě nebo samostatný železniční vůz pro převoz zásob vody a paliva Veřejný tendr - veřejná soutěž na zakázku, často na stá [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< televizní reklama tiskový mluvčí >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam