Význam usnesení
Co znamená slovo usnesení? Zde naleznete 4 významů slova usnesení. Můžete také přidat význam slova usnesení sami

1

3   0

usnesení


Usnesení je soudní rozhodnutí, kterým soud rozhoduje ve všech ostatních případech, kdy soud nerozhoduje o věci samé. V praxi se jedná především o rozhodnutí, která upravují průběh řízení, nebo se jimi rozhoduje o méně podstatných otázkách. Příkladem usnesení je např. usnesení, jímž se zahajuje řízení, pokud to l [..]
Zdroj: ferovajustice.cz

2

1   0

usnesení


závěry, rozhodnutí
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

1   0

usnesení


Usnesením rozhoduje soud tam, kde nerozhoduje rozsudkem. Tedy především v procesních záležitostech, jako je zahájení řízení, podmínky řízení, odmítnutí, změna nebo zpětvzetí návr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   0

usnesení


Usnesení je kolektivní rozhodnutí nějakého orgánu nebo právnické (výjimečně i fyzické)[zdroj?] osoby. Jde o obecný výraz, v některých oborech a podle některých speciálních zákonů [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova usnesení
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< úřad práce úspory >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam