Význam trigger
Co znamená slovo trigger? Zde naleznete 13 významů slova trigger. Můžete také přidat význam slova trigger sami

1

1   0

trigger


Podmínka pro uskutečnění určitého pokynu na trhu. Tímto pokynem může být např.nákup či prodej cenného papíru po dosažení určité hodnoty.
Zdroj: ludvik-turek.com

2

0   0

trigger


spouštěč | * {{Citace periodika | spoušť, kohoutek (střelné zbraně) | spouštět, spustit
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0   0

trigger


Úroveò kurzu (ceny), kterou si trader/investor pøedem urèil, aby na ní realizoval operaci (napø. koupi mìnového páru). Smyslem je uskuteènìní obchodu ve vhodný okamžik tak, aby zá [..]
Zdroj: fxstreet.cz

4

0   0

trigger


Úroveň kurzu (ceny), kterou si investor předem určil, aby na ní realizoval operaci (např. koupi akcie nebo měny). Smyslem je uskutečnění obchodu ve vhodný okamžik tak, aby zároveň invest [..]
Zdroj: nextfinance.cz

5

0   0

trigger


Podmínka pro uskutečnění určitého pokynu na trhu. Tímto pokynem může být např.nákup či prodej cenného papíru po dosažení určit&e [..]
Zdroj: czechwealth.cz

6

0   0

trigger


nástroj databázového serveru spojený s danou tabulkou (entitou) databáze, který na základě změny (aktualizace) záznamu v ní může automatizovaně aktualizovat data jiných t [..]
Zdroj: bmservis.cz

7

0   0

trigger


– spínací obvod, spínaè, klopný obvod. Zaøízení spouštìjící urèitou èást pøístroje.
Zdroj: aldebaran.cz

8

0   0

trigger


  spú¹"ací program Trojan Horse
Zdroj: klasici.sk

9

0   0

trigger


mechanická nebo elektonická spoušť zbraně (mikro spínač nebo optický senzor). U některách spouší lze např. nastavovat citlivost spouště stavěcími šroubky. Některé zbraně mají místo pružinky magnet = magnetická spoušť. Spouště mohou mít rozličné tvary umožnující pohodlnější používání.
Zdroj: paintball-kv.com

10

0   0

trigger


Trigger (česky spoušť) v databázi definuje činnosti, které se mají provést v případě definované události nad databázovou tabulkou. Definovanou událostí může být například vložen [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   0

trigger


Pojem trigger (v angličtině spínač, spouštěč) se používá ve více významech: Trigger – podmínka spouštějící událost v událostmi řízeném programování Trigger (databáze) – v [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0   1

trigger


signál, kterým se nìco spouští, zastavuje apod.
Zdroj: labo.cz

13

0   1

trigger


Úroveò kurzu (ceny), kterou si investor pøedem urèil, aby na ní realizoval operaci (napø. koupi akcie nebo mìny). Smyslem je uskuteènìní obchodu ve vhodný okam¾ik tak, aby zároveò invest [..]
Zdroj: cechmal.cz

Přidat význam slova trigger
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< peso enhanced >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam