3pilire.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy1
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (16)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

komodita


je takové zboží, jehož cena se neodvíjí od kvality, protože není mezi kvalitou jednotlivých zboží stejného druhu žádný významný rozdíl. Cena vzniká interakcí nabídky a poptávky na trhu. Nejznámější a nejobchodovanější komodity na burze jsou zlato, stříbro, ropa, zemní plyn, obilí, káva či cukr.
Zdroj: 3pilire.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Asignace rodičům


Možnost potomka, který je mladší 35 let odevzdávat 1% ze své mzdy přímo ve prospěch rodiče, z nichž alespoň jeden pobírá starobní důchod. Tato asignace nemá vliv na odvod potomka.
Zdroj: 3pilire.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Autopilot spořící strategie


Automatický systém investiční strategie, kdy se strategie mění podle věku klienta a jeho plánovanému odchodu do důchodu. Dynamičtěji se investuje v nižším věku klienta a konzervativněji s blížícím se odchodem do důchodu.
Zdroj: 3pilire.cz
Tento význam nebyl schválen

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cenné papíry


Listina, která zakládá nárok na určitá peněžní plnění či majetkové právo. CP slouží jako investiční nástroj, nebo nástroj řízení. Hlavní dělení CP je na akcie, obligace (dluhopisy) a pokladniční poukázky.
Zdroj: 3pilire.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Depozitář


správce finančních vkladů, který dozoruje investiční společnosti a fondy.
Zdroj: 3pilire.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Depozitár


správce finančních vkladů, který dozoruje investiční společnosti a fondy.
Zdroj: 3pilire.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

diverzifikace


rozložení rizika. Může jít o diverzifikaci v čase, velikosti investice i rizikovosti investice. Snaha je dlouhodobě držet stabilní portfolio, které odolá jak časovým, tak i finančním výkyvům.
Zdroj: 3pilire.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dluhopis


cenný papír, který vyjadřuje povinnost vydavatele splatit vlastníkovi nějaký dluh a úrok (výnos). Úrok je obvykle předem znám, takže riziko je spojeno pouze s možností nesplacení úvěru. Za velice málo rizikové dluhopisy se považují státní dluhopisy, které vydávají státy ke krytí rozpočtového schodku, a to proto, že stát nemůže zbankrotovat podobně [..]
Zdroj: 3pilire.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Ekonomická veličina udávající míru znehodnocení peněz v čase. Nejčastěji se používá roční míra inflace, která vyjadřuje, o kolik procent vzrostla během roku peněžní zásoba v zemi, resp. k jakému relativnímu zdražení spotřebního koše během roku došlo. Převedeno do lidské řeči – o kolik bylo průměrně zdraženo to, co si domácnost za rok nakoupí. Infla [..]
Zdroj: 3pilire.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Likvidita


jedná se o finanční termín, který udává schopnost dlužníka splácet své momentální dluhy (závazky). Zjednodušeně řečeno je dobrá likvidita ukazatelem, který o firmě nebo státu vypovídá schopnost okamžitě vyplácet finanční prostředky, protože je má dostupné a nikoli vázané v majetku nebo dlouhodobých cenných papírech, které nejdou snadno přeměnit na [..]
Zdroj: 3pilire.cz


Pro zobrazení všech definic slova 16 se přihlašte, prosím.