Význam komodita
Co znamená slovo komodita? Zde naleznete 13 významů slova komodita. Můžete také přidat význam slova komodita sami

1

5 Thumbs up   0 Thumbs down

komodita


"hromadné" zboží, surovina
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

komodita


Komodita je zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě. Dodávky od různých dodavatelů jsou vzájemně zastupitelné. Komoditou tak nemůžou být například osobní auta, která se vyrábějí v mn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

komodita


hmotný předmět obchodu, určitý druh zboží, obvykle hromadné, zastupitelné a obchodovatelné na burze
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

komodita


Komoditami se rozumí zboží, které je obchodováno bez rozdílu na kvalitě, a dodávky od různých dodavatelů jsou mezi sebou vzájemně zastupitelné. Lze je též charakterizovat jako produkty jednotné hodnot [..]
Zdroj: firmus.cz

5

2 Thumbs up   0 Thumbs down

komodita


zboží, v užším smyslu zboží vzájemně zastupitelné
Zdroj: business.center.cz (offline)

6

2 Thumbs up   0 Thumbs down

komodita


komodita podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů2a), Pramen § 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Zdroj: business.center.cz (offline)

7

2 Thumbs up   0 Thumbs down

komodita


Jde o výrobky a suroviny hmotné povahy. Jsou cenné a obchodované i na světových trzích. Především jde o suroviny, energie a potraviny (pšenice) ale i některé průmyslové výrobky.
Zdroj: financnirozcestnik.cz

8

2 Thumbs up   0 Thumbs down

komodita


je takové zboží, jehož cena se neodvíjí od kvality, protože není mezi kvalitou jednotlivých zboží stejného druhu žádný významný rozdíl. Cena vzniká interakcí nabídky a poptávky na trhu. Nejznámější a nejobchodovanější komodity na burze jsou zlato, stříbro, ropa, zemní plyn, obilí, káva či cukr.
Zdroj: 3pilire.cz (offline)

9

2 Thumbs up   0 Thumbs down

komodita


 – zboží vzájemně zastupitelné, na trhu se obchoduje bez rozdílu v kvalitě (například ropa, měď, zemní plyn apod.)
Zdroj: domacifinance.cz

10

2 Thumbs up   0 Thumbs down

komodita


název pro obchodované zboží, které má odsouhlasenou jednotnou kvalitu a hodnotu. Mezi komodity se poèítají suroviny, zemìdìlské produtky, jako ropa, pšenice, ale také drahé i prùmyslové kovy.
Zdroj: silverbull.cz (offline)

11

2 Thumbs up   1 Thumbs down

komodita


je nějaká základní surovina (např. zlato, stříbro, měď, hliník, platina a jiné drahé kovy a kovy, obilí, pšenice, káva, cukr, brambory a jiné základní produkty zemědělské výroby, elektrická energie, zemní plyn, ropa, ale i benzín apod...).
Zdroj: investors.nazory.cz (offline)

12

2 Thumbs up   2 Thumbs down

komodita


Nìco co je vyprodukováno k prodeji.
Zdroj: ewizard.cz (offline)

13

0 Thumbs up   4 Thumbs down

komodita


druh zboží
Zdroj: islo.cz

<< limbus teodolit >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam