ab-net.cz

Website:http://www.ab-net.cz
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy0
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (78)

1

0   0

navod


3G (nebo 3-G) je zkratka pro třetí generaci mobilních sítí. Služby spojené s touto generací představují schopnost přenášet obojí – hlas (telefonní hovor) i data (stahovaná data, e-maily, zprávy). V oblasti datové lze o této technologii uvažovat jako o mobilní variantě připojení k síti Internet střední rychlostí.
Zdroj: ab-net.cz

2

0   0

antispam


Program pro kontrolu nežádoucí pošty (spamu). Tento program je instalován na poštovním serveru a snaží se zmenšit počet nežádoucích emailů směrovaných příjemci poštovního serveru.
Zdroj: ab-net.cz

3

0   0

adsl


(Asymmetric Digital Subscriber Line) je připojení k síti Internet pomocí telefonní linky a speciálního modemu nebo routeru. Jde o asymetrické připojení, kdy je rychlost dat přenášených k uživateli (anglicky download) vyšší, než rychlost dat odcházejících od uživatele směrem do sítě Internet (anglicky upload).
Zdroj: ab-net.cz

4

0   0

ap


(Access point) Je obvykle zařízení pro vysílaní bezdrátových vln, umožňující ostatním klientům připojení do sítě.
Zdroj: ab-net.cz

5

0   0

blacklist


Černá listina. Slouží k definování e-mailových adres, od kterých nechcete dostávat žádnou poštu. Souvisí s nastavením antispamového filtru.
Zdroj: ab-net.cz

6

0   0

cps


(Carrier Pre-Selection) předvolba operátora. Služba umožňující pevné nastavení kódu operátora, přes jehož síť chcete telefonovat. Není tedy nutné vždy před každým telefonátem zadávat kód a váš hovor je směrován do síťě poskytovatele, kterého jste si vybrali.
Zdroj: ab-net.cz

7

0   0

css


(Cascading Style Sheet) technologie sloužící k úpravě vzhledu neboli stylu stránek. Styly mohou být v sobě zanořené stejně jako prvky HTML stránek, odtud název kaskádové styly.
Zdroj: ab-net.cz

8

0   0

cdma


Jde o jeden ze standardů mobilního rozhraní, ikdyž je spíš zažito jako jeden ze starších standardů mobilního připojení k síti Internet.
Zdroj: ab-net.cz

9

0   0

dhcp


(Dynamic Host Configuration Protocol) protokol pro dynamickou konfiguraci IP. DHCP server přiděluje stanicím IP adresu po připojení do sítě, síťovou masku, adresu výchozí brány, IP adresy serverů DNS, WINS serverů, aby je uživatel nemusel nastavovat. Klientskou část obsahují všechny běžně užívané operační systémy včetn [..]
Zdroj: ab-net.cz

10

0   0

dmz


Demilitarizovaná zóna. Segment sítě s řízeným síťovým provozem, který je připojen k firewallu, který zajišťuje vlastní řízení síťového provozu. Pomocí DMZ se do sítě Internet zveřejňují síťové služby na serveru, který má být chráněn před útoky ze sítě Internet nebo LAN.
Zdroj: ab-net.cz


Pro zobrazení všech definic slova 78 se přihlašte, prosím.