Význam Spam
Co znamená slovo Spam? Zde naleznete 61 významů slova Spam. Můžete také přidat význam slova Spam sami

1

2   0

Spam


nevyžádaná pošta
Zdroj: peacock.cz

2

0   0

Spam


nevyžádaný e-mail
Zdroj: labo.cz

3

0   0

Spam


SPAM – neboli nevyžádaná reklama. Obecně se slovo SPAM používá v souvislosti s nevyžádanými reklamními e-maily. SPAM zahrnuje i vkládání reklamních příspěvků do diskusních f [..]
Zdroj: mediaguru.cz

4

0   0

Spam


Spam, též spamming je obecné označení pro hromadné posílání nevyžádaných zpráv (většinou reklamních), přes různé komunikační kanály. Nejčastěji se setkáváme se spamem v e-mai [..]
Zdroj: svethardware.cz

5

0   0

Spam


Spam označuje nevyžádanou elektronickou poštu. Jedná se obvykle o reklamní sdělení, které je masově šířeno internetem. Může se však jednat také o vtipy, oznámení, v některých př [..]
Zdroj: crescogroup.org

6

0   0

Spam


nevyžádané, obtěžující reklamní e-maily
Zdroj: bezpecnyinternet.cz

7

0   0

Spam


Všetky neetické postupy, ktorých cieľom je dosiahnutie vyšších pozícií vo vyhľadávačoch. Ich použitím sa znižuje relevantnosť vyhľadávaného výrazu a tým sa znižuje užívateľovi použiteľnosť vyhľadávača.
Zdroj: amonitsro.sk

8

0   0

Spam


hromadně rozesílaná nevyžádaná elektronická pošta.
Zdroj: cevelova.cz

9

0   0

Spam


Nevyžádaná elektronická pošta většinou s reklamním sdělením, ale také další formy internetové komunikace (např. diskusní příspěvky, instant messaging a jiné). Další používanou zkratkou je UBE/UCE (Unsolicited Bulk/Commercial Email). Podle serveru securityworld.cz se uživatelé internetu po celém světě vypořádávají se [..]
Zdroj: concept-one.cz

10

0   0

Spam


Zneužívanie elektronických systémov odosielania správ na odosielanie hromadných nevyžiadaných správ.
Zdroj: google.com

11

0   0

Spam


Nevyžádané sdělení šířené prostřednictvím internetu, zpravidla hromadně zasílané prostřednictvím elektronické pošty, nebo zveřejňované v internetových diskuzích či komentářích. V České republice platí od ro [..]
Zdroj: studio20.cz

12

0   0

Spam


SPAM je nevyžádaná reklama pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje. Zejména se jedná o reklamu masově šířenou elektronicky.
Zdroj: usetritnadanich.cz

13

0   0

Spam


Všechny neetické postupy, které mají cíl dosažení vyšších pozic ve vyhledávačích. Jejich použitím se snižuje relevantnost vyhledávaného výrazu a tím se snižuje uživateli použitelnost vyhledávače. Taktéž zasílání nevyžádané pošty.
Zdroj: czmi.cz

14

0   0

Spam


je nevyžádané sdělení (nejčastěji reklamní) masově šířené internetem. Původně se používalo především pro nevyžádané reklamní e-maily, postupem času tento fenomén postihl i ostatní druhy internetové komunikace – např. di [..]
Zdroj: help.ingenius.cz

15

0   0

Spam


Nevyžádané (reklamní) sdělení šířené internetem.
Zdroj: advin.cz

16

0   0

Spam


nevyžádané masově šířené (nejčastěji reklamní) online sdělení
Zdroj: bisonrose.cz

17

0   0

Spam


Spam je hromadné šíření nevyžádaných sdělení (často obchodních sdělení) internetem, většinou na Váš e-mail. Nejznámější spam je e-mail, který nabízí neoriginální farmaka (často Viagra). V dnešní době tento problém postihl i diskusní fóra, IM klienty a samozřejmě e-maily.
Zdroj: omnio.cz

18

0   0

Spam


nevyžádané (reklamní) sdělení šířené internetem
Zdroj: seo-reklama.cz

19

0   0

Spam


nevyžádaná reklama, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje Taková reklama je zákázaná, viz § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Jako spam se taková reklama označuje zejména, je-li šířena prostřednictvím elektronické pošty. Viz také reklama
Zdroj: business.center.cz

20

0   0

Spam


spam - nevyžádaná pošta. Spoèívá v hromadném rozesílání emailù uživatelùm, kteøí o nì nestojí. Zpravidla obsahují reklamu èi hoaxové zprávy. Mohou také obsahovat viry a nebo pod [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

21

0   0

Spam


Obchodně zaměřené nabídky, nabídky pochybných produktů, postupů na rychlé zbohatnutí a pololegálních služeb, nevyžádaná reklama, šířená elektronickou poštou i jinak.
Zdroj: cesky-hosting.cz

22

0   0

Spam


nevyžádaná pošta, zpravidla reklamního charakteru. Obvykle přichází z adres, které příjemce nezná, a pro její odesílání jsou často využívány freemailové servery. kol.: Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, s. 191
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

23

0   0

Spam


Spam - [angl.] opakovaná, nevyžiadaná a neužitočná informácia (spravidla komerčná) alebo reklama posielaná hromadne elektronickou poštou rozličným recipientom.
Zdroj: bonumeng.eu

24

0   0

Spam


SPAM je nevyžádaná reklama pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje. Zejména se jedná o reklamu masově šířenou elektronicky. Termín se ujal podle konzerv se šunkou,k [..]
Zdroj: uctovani.net

25

0   0

Spam


Jako spam (někdy též psáno SPAM) se na internetu označuje veškerá nevyžádaná pošta, tj. hromadně zasílané emaily, jejichž úkolem je především šířit reklamní sdělení. Postupně [..]
Zdroj: adaptic.cz

26

0   0

Spam


Nevyžádaná (většinou) komerční emailová zpráva.
Zdroj: interactive.medea.cz

27

0   0

Spam


Spam je obvykle masově šířený (nejčastěji reklamní) e-mail, který je rozesílán skupině příjemců, kteří si jej nevyžádali. Spam můžete mimo e-mail zaznamenat také v diskuzních f [..]
Zdroj: optimal-marketing.cz

28

0   0

Spam


Výraz spam je používán v kontextu s internetovou komunikací zhruba od druhé poloviny 90. let. Označuje veškeré druhy nevyžádaných sdělení šířené internetem. Většinou se jedná o re [..]
Zdroj: oxyshop.cz

29

0   0

Spam


èiže nevyžiadaná reklama. Všeobecne sa slovo SPAM používa v súvislosti s nevyžiadanými reklamnými e-mailami. SPAM zahàòa aj vkladanie reklamných príspevkov do diskusných fór, blogov a pod.
Zdroj: seoprofesional.sk

30

0   0

Spam


Jako spam se označují veškerá masově šířená nevyžádaná sdělení, přičemž se nejčastěji jedná o nevyžádané reklamní e-maily. Spam však můžete nalézt také v internetových diskuzích, komentářích článků a na chatu a v instant messengerech (ICQ, Skype…).
Zdroj: smartemailing.cz

31

0   0

Spam


Spamem se obvykle označuje hromadně rozesílaná nevyžádaná elektronická pošta. Většinou se jedná o reklamu a nabízení nějakých služeb či zboží. Postupem času se ale takovéto reklamní sdělení rozšířilo i do oblasti internetových diskuzních fór, komentářů k článkům či do komunikačních programů. Všechny tyto po [..]
Zdroj: web-levne.com

32

0   0

Spam


Spam je nevyžádané reklamní sdělení, které se k příjemci dostane nejčastěji pomocí elektronické pošty. Spam může obsahovat i škodlivé počítačové viry. Ty mohou ohrozit chod Vaše [..]
Zdroj: best-hosting.cz

33

0   0

Spam


nevyžiadaná a hromadne rozposielaná správa. Ide o zneužívanie elektronickej komunikácie a to hlavne emailu. Zväčša je používaný na reklamné účely. V poslednej dobe sa častou [..]
Zdroj: pcsluzba.sk

34

0   0

Spam


nevyžiadaná a hromadne rozposielaná správa. Ide o zneužívanie elektronickej komunikácie a to hlavne emailu. Zväčša je používaný na reklamné účely. V poslednej dobe sa častou objavuje [..]
Zdroj: druhatema.meu.zoznam.sk

35

0   0

Spam


nevyžiadaná pošta
Zdroj: sospreskoly.org

36

0   0

Spam


nevyžiadaná pošta, spočíva v rozosielaní jednej a tej istej správy viacerým prijímateľom súčasne, ktorí o ňu nestoja. Môže obsahovať lacné reklamy, elektronické letáky, vírusy, ph [..]
Zdroj: stopline.sk

37

0   0

Spam


Spam je nevyžiadaná a hromadne rozosielaná správa prakticky rovnakého obsahu. Ide o zneužívanie elektronickej komunikácie, najmä e-mailu. Zväčša je používaný ako reklama.
Zdroj: mailissimo.sk

38

0   0

Spam


SPAM je nevy¾ádaná, elektronicky ¹íøená reklama, pokud adresáta obtì¾uje nebo mu v souvislosti s ní vznikají výdaje.
Zdroj: klo.cz

39

0   0

Spam


Spam je využívání systému elektronické komunikace (nejen emaily, ale také zpráv, komentářů, spam na sociálních sítích a dalších způsobů komunikace) pro zasílání nevyžádaných z [..]
Zdroj: hosting.blueboard.cz

40

0   0

Spam


Nevyžádaná zpráva, která se vyskytuje ve světě internetu zcela běžně. Dříve se s spamy používaly výhradně pro zasílání nechtěných reklamních emailů, ale dnes nezůstávají bý [..]
Zdroj: banan.cz

41

0   0

Spam


Spam je nevyžádané masově šířené sdělení (nejčastěji reklamní) šířené internetem. Původně se používalo především pro nevyžádané reklamní emaily, postupem času tento fenom [..]
Zdroj: ignum.cz

42

0   0

Spam


nevyžádané, masové šíření sdělení, většinou reklamní po internetu. Dříve postihoval jen e-maily, nyní i diskuzní fóra, komentáře nebo instant messaging. - http://cs.wikipedia.org/w [..]
Zdroj: stable.cz

43

0   0

Spam


Zkratka pro označení nevyžádaného, obvykle reklamního sdělení. Zkráceně bývá jako SPAM označována veškerá nevyžádaná pošta, která je uživateli doručena aniž by s tímto doručením předem vyslovil souhlas.
Zdroj: centralnews.cz

44

0   0

Spam


Spam je nevyžádané masovì šíøené sdìlení (nejèastìji reklamní) šíøené internetem. Pùvodnì se používalo pøedevším pro nevyžádané reklamní e-maily, postupem èasu tento fenom [..]
Zdroj: trustport.com

45

0   0

Spam


Nevyžádaná pošta, která chodí na pochybné produkty či služby.
Zdroj: leris.cz

46

0   0

Spam


Nevyžádaný, zpravidla reklamní e-mail. Spamy bývají rozesílány hromadně, přičemž adresy příjemců získávají rozesílatelé nelegálními cestami.
Zdroj: manuals.kerio.com

47

0   0

Spam


nevyžádaná pošta.
Zdroj: stipek.wordpress.com

48

0   0

Spam


Spam is unsolicited "junk" e-mail sent to large numbers of people to promote products or services.
Zdroj: old.zyxel.cz

49

0   0

Spam


Spam is unsolicited commercial or junk e-mail.
Zdroj: old.zyxel.cz

50

0   0

Spam


Obtěžující nevyžádané e-maily, které nás obtěžují a zaplavují poštovní schránku reklamami.
Zdroj: ab-net.cz

51

0   0

Spam


Spam je nevyžádané obchodní sdělení. Je odesílán emailem ve vysokém počtu, většinou necíleně a téměř každému, jehož emailová schránka je nalezena.
Zdroj: onas.cz

52

0   0

Spam


Spam je označení pro nevyžádaná a nechtěná sdělení, která jsou zasílána na e-mail nebo ve formě SMS na mobilní telefon. Nejčastěji má formu inzerce či obchodního sdělení reklamní [..]
Zdroj: prosvetkolemnas.cz

53

0   0

Spam


nevyžádané (reklamní) sdělení šířené internetem
Zdroj: seo-iq.cz

54

0   0

Spam


je hromadně rozesílaná nevyžádaná elektronická pošta.
Zdroj: webmagazine.cz

55

0   0

Spam


Je nevyžádané sdělení – nejčastěji reklamní e-mail, jehož příjmece si zaslání nevyžádal, ani ho jinak neschválil.
Zdroj: mailone.cz

56

0   0

Spam


Spam je nevyžádané sdělení masově šířené internetem. Původně se používalo především pro nevyžádané reklamní e-maily, postupem času tento fenomén postihl i ostatní druhy interne [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

57

0   0

Spam


Spam je nevyžádané sdělení masově šířené internetem. Původně se používalo především pro nevyžádané reklamní e-maily, postupem času tento fenomén postihl i ostatní druhy interne [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

58

0   0

Spam


Spam je nevyžádané sdělení masově šířené internetem. Původně se používalo především pro nevyžádané reklamní e-maily, postupem času tento fenomén postihl i ostatní druhy interne [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

59

0   0

Spam


Spam je nevyžádané sdělení masově šířené internetem. Původně se používalo především pro nevyžádané reklamní e-maily, postupem času tento fenomén postihl i ostatní druhy interne [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

60

0   0

Spam


Spam je nevyžádané sdělení masově šířené internetem. Původně se používalo především pro nevyžádané reklamní e-maily, postupem času tento fenomén postihl i ostatní druhy interne [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

61

0   0

Spam


Spam je nevyžádané sdělení masově šířené internetem. Původně se používalo především pro nevyžádané reklamní e-maily, postupem času tento fenomén postihl i ostatní druhy interne [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Spam
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Sklik Title >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam