andra.cz

Website:https://www.andra.cz
Obdržené pozitivní hlasy23
Obdržené negativní hlasy9
Karma:15 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (21)

1

20 Thumbs up   7 Thumbs down

Sebereflexe


Schopnost přemýšlet o sobě a o svém jednání, vnímat své činy, analyzovat je a učit se z nich. Sebereflexe je měkká dovednost a základní předpoklad osobního rozvoje. Přimět účastníky teambuildingu k sebereflexi někdy vyžaduje od lektora či psychologa opravdu velké úsilí.
Zdroj: andra.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

facilitace


Metoda vedení skupinových jednání a setkání. Facilitátor vede diskuzi, hlídá pomyslné mantinely a zmírňuje případné třecí plochy. Facilitátorem bývá někdo z firemního týmu - jedná se o jednu z velmi důležitých důležitých týmových rolí. Mezi poslední trendy v řízení důležitých porad, jednání či setkání je najímání externích facilitátorů například z [..]
Zdroj: andra.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Koučink


Metoda individuálního, případně týmového rozvoje, zaměřená na uvolnění potenciálu. Koučink probíhá formou strukturovaného rozhovoru a cíleného kladení specifických otázek. Cíle koučinku se mohou týkat pracovního i osobního života a klient si je stanovuje sám. Mezi často řešená témata patří například prevence přetížení, hledání rovnováhy mezi prací [..]
Zdroj: andra.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Teambuilding


Teambuilding je zážitkově-vzdělávací program určený pro pracovní týmy, který je zaměřený na intenzivní budování vztahů spolupráce, zefektivnění komunikace a uvědomění si týmových rolí s cílem zvýšit týmový výkon. Do teambuildingového programu se cíleně zařazují týmové aktivity, po kterých následuje reflexe týmových procesů a hledání konkrétních mož [..]
Zdroj: andra.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Slovníček pojmů


Slovníček pojmů Teambuilding je pro mnoho lidí ještě dnes synonymem pro čtyřkolky a firemní večírky. Přestože se situace rychle mění rozhodli jsme vypracovat malý slovníček pojmů, se kterými se můžete v tomto oboru potkat. Naším cílem není rozsáhlá encyklopedie, ale spíše souhrn těch nejpoužívanějších výrazů, podaný jednoduchou a lehce zapamatovate [..]
Zdroj: andra.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Vysoká lanová překážka


Vysoká lanová překážka je umístěná ve výšce několika metrů nad zemí. Většinou využívá vzrostlých stromů nebo pevně zasazených kůlů. Účastník je jištěn pomocí horolezeckých technik a vybavení. Překážka bývá obvykle účastníky vnímaná jako výraznější vykročení z komfortní zóny, její zvládnutí doprovázejí silné emoce a stává se často nezapomenutelným z [..]
Zdroj: andra.cz
Tento význam nebyl schválen

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nízká lanová překážka


Překážka umístěná nízko nad zemí. Její zvládnutí vyžaduje koncentraci, pozornost, ale i týmovou podporu a spolupráci. Z bezpečnostního hlediska vyžaduje nízká lanová překážka pouze přítomnost instruktora a nikoliv dalšího speciálního jištění. Tento typ aktivit se pravidleně vyskytuje na všech typech akcí, ať už se jedná o teambuilding, teamspirit č [..]
Zdroj: andra.cz
Tento význam nebyl schválen

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dynamics


Pokročilejší aktivity, které nemají pevně stanovený průběh a způsob řešení. Účastníci jsou obeznámení s cílem aktivity a toho musí vlastním řešením dosáhnout. Dynamics se používají ve všech typech programů od teambuildingu se zpětnými vazbami a rozborem až po teamspiritové či funové akce.
Zdroj: andra.cz
Tento význam nebyl schválen

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Icebreakers


Aktivity nebo hry řazené na úvod celého programu nebo jeho jednotlivých bloků, jejichž cílem je navození správné atmosféry, „prolomení ledů“ a překonání možných počátečních bariér.
Zdroj: andra.cz
Tento význam nebyl schválen

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Expediční program


Outdoorový program, jehož motiv ve většině případů simuluje skutečnou objevitelskou expedici nebo jiné dobrodružné téma. Obvykle bývá zdrojem velmi silných emocí, zážitků a cenných zkušeností. Při expedičních programech je možné před účastníky klást různé umělé překážky, ale je možné také stanovit cíl a nechat účastníky, aby jej dosáhli vlastními s [..]
Zdroj: andra.cz
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 21 se přihlašte, prosím.