Význam Sebereflexe
Co znamená slovo Sebereflexe? Zde naleznete 8 významů slova Sebereflexe. Můžete také přidat význam slova Sebereflexe sami

1

40   9

Sebereflexe


Schopnost přemýšlet o sobě a o svém jednání je jedním z předpokladů osobního rozvoje. Kdo není schopen vnímat své činy, analyzovat je a učit se z nich, nebude svou osobnost rozvíjet, [..]
Zdroj: lli.vutbr.cz

2

19   7

Sebereflexe


Schopnost přemýšlet o sobě a o svém jednání, vnímat své činy, analyzovat je a učit se z nich. Sebereflexe je měkká dovednost a základní předpoklad osobního rozvoje. Přimět účastníky teambuildingu k sebereflexi někdy vyžaduje od lektora či psychologa opravdu velké úsilí.
Zdroj: andra.cz

3

20   11

Sebereflexe


Vìdomí sebe samého, soudnost, schopnost pravdivì vidìt a hodnotit svou osobu i dùsledky svého jednání. Její nedostatek vede k neodpovìdnosti, hlouposti, v krajních pøípade [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

10   4

Sebereflexe


je vnitřní komunikace se sebou samým, vcítění se do sebe sama, poznávání sebe sama, sebeuvědomování
Zdroj: tomatis-praha.cz

5

11   8

Sebereflexe


1.) Sebepoznání, sebehodnocení, sebepojetí: obraz sama sebe, utváření komplexního obrazu o vlastní osobnosti v interakci s druhými lidmi. Reálné, kritické hodnocení sama sebe;...
Zdroj: andromedia.cz

6

7   4

Sebereflexe


Sebereflexe je náhled na sebe sama, na své jednání, konání, myšlení, citění a využití této sebezpytné činnosti ke správnému chování v životě, ve vztahu k druhým, uvědomit si své dobré a špatné vlastnosti a upředňostňovat svědomí před čirým pragmatismem
Daniela - 19. ledna 2017

7

7   4

Sebereflexe


Sebereflexe znamena hledet vnitrnim zrakem na sebe sameho,s citem a nadhledem.Rozpoznat sve pochybeni,poucit se a adekvatne se sebou pracovat.Priznat svoji chybu a snazit se ji napravit.
Martin Sykora - 19. října 2016

8

4   4

Sebereflexe


Sebereflexe nebo také vědomí sebe je akt vědomí, jehož tématem či intencí je toto vědomí samo.
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Sebereflexe
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Seberealizace Sebevražda >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam