cadforum.cz

Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy14
Karma:-11 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)



0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezeny



Definice (498)

1

1   0

ascii


American Standard Code for Information Interchange - mezinárodnì používané kódování základní sady znakù anglické abecedy, èísel, interpunkèních znamének a dalších obvyklých znakù.
Zdroj: cadforum.cz

2

1   0

wireframe


drátový model znázornìní 3D geometrie - zobrazení hran tìles
Zdroj: cadforum.cz

3

0   0

aac solutions


Døívìjší název spoleènosti Xanadu/CAD Studio, pùvodního provozovatele této web služby
Zdroj: cadforum.cz

4

0   0

aar


Autodesk Authorized Reseller - autorizovaný prodejce firmy Autodesk, dealer produktù Autodesku (též Value Added Reseller)
Zdroj: cadforum.cz

5

0   0

acad


viz AutoCAD
Zdroj: cadforum.cz

6

0   0

acada


viz AutoCAD Architecture
Zdroj: cadforum.cz

7

0   0

acade


viz AutoCAD Electrical
Zdroj: cadforum.cz

8

0   0

acadm


viz AutoCAD Mechanical
Zdroj: cadforum.cz

9

0   0

acap


Autodesk Certified Animation Program - program certifikace plug-in aplikací pro 3ds max (pùvodnì 'Discreet Certified 3ds Max Plug-in Program')
Zdroj: cadforum.cz

10

0   0

acis


3D modelovací jádro (technologie) døíve používané AutoCADem a dalšími CAD aplikacemi. Z jádra ACIS vychází i geometrické 3D jádro Autodesk Shape Manager používané v aplikacích Autodesku pro objemové a [..]
Zdroj: cadforum.cz


Pro zobrazení všech definic slova 498 se přihlašte, prosím.