Význam proxy
Co znamená slovo proxy? Zde naleznete 6 významů slova proxy. Můžete také přidat význam slova proxy sami

1

1   1

proxy


splnomocnenec, oprávnený zástupca; náhrada; plná moc; splnomocniť; písomné povolenie akcionára hlasovať v jeho mene
Zdroj: amonitsro.sk

2

1   1

proxy


entita která, v zájmu efektivity, jedná v zastoupení další entity
Zdroj: horalek.org

3

0   1

proxy


Proxy objekt - náhradní grafická reprezentace uživatelského objektu, který byl pøidán do výkresu AutoCADu nìjakou nadstavbovou aplikací. Proxy server - pøístupový server na internet, té [..]
Zdroj: cadcam.cz

4

0   1

proxy


Proxy objekt - náhradní grafická reprezentace uživatelského objektu, který byl pøidán do výkresu AutoCADu nìjakou nadstavbovou aplikací. Proxy server - pøístupový server na internet, té [..]
Zdroj: cadforum.cz

5

0   1

proxy


Proxy server funguje jako prostředník mezi klientem a cílovým počítačem (serverem), překládá klientské požadavky a vůči cílovému počítači vystupuje sám jako klient. Přijatou odpov [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   2

proxy


Proxy serverem se obvykle rozumí server, na kterém bìží program pro kešování HTTP dotazù (WWW). V lokálních sítích díky programu WinProxy historicky zastával proxy server též úlohu routeru - ale za tímto úèelem je dnes vhodnìjší použít NAT neboli IP masquerading. HTTP proxy se dnes používá zejména pro urychlení naèí [..]
Zdroj: czfree.net

Přidat význam slova proxy
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< promìnné prostøedí PSP >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam