hruby-rohozec.eu

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy57
Obdržené negativní hlasy71
Karma:-13 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (245)

1

5 Thumbs up   1 Thumbs down

presbyterium presbytář


ústřední prostor kostela, kde je umístěn oltář
Zdroj: hruby-rohozec.eu (offline)

2

3 Thumbs up   2 Thumbs down

ostrev


kmen stromu s pahýly odsekaných větví, jehož se užívalo místo žebříků ke zlézání hradeb. V heraldice obecná figura.
Zdroj: hruby-rohozec.eu (offline)

3

3 Thumbs up   3 Thumbs down

pavlán


balkon větších rozměrů, vysazený v šíři několika okenních os
Zdroj: hruby-rohozec.eu (offline)

4

3 Thumbs up   1 Thumbs down

veduta


výtvarné zpodobení města, architektury nebo krajiny s důrazem na věcný obsah díla
Zdroj: hruby-rohozec.eu (offline)

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

hláska


označení věže se strážní a pozorovací funkcí
Zdroj: hruby-rohozec.eu (offline)

6

2 Thumbs up   3 Thumbs down

hrad


opevněný sídelní útvar vrcholného středověku (v Čechách 12., 13. - počátek 16. století) s funkcí rezidenční, obrannou a správní. Podle umístění v terénu rozlišujeme hrady na kupách, hrady ostrožné, skalní, vodní. Z hlediska stavební formy mluvíme o typech, představujících však pouze pomocné moderní klasifikační kategorie: hrad přechodného typu, don [..]
Zdroj: hruby-rohozec.eu (offline)

7

2 Thumbs up   1 Thumbs down

karyatida


podpůrný architektonický článek sochařsky ztvárněný do ženské podoby; v podobě muže - atlas
Zdroj: hruby-rohozec.eu (offline)

8

2 Thumbs up   1 Thumbs down

pavilon


drobná přízemní dekorativně řešená zahradní architektura, často jednoprostorového centrálního půdorysu; nebo též samostatná součást většího stavebního útvaru, např. zámku
Zdroj: hruby-rohozec.eu (offline)

9

2 Thumbs up   1 Thumbs down

portál


architektonicky zvýrazněný vchod nebo vjez do budovy. Podle tvaru záklenku (oblouku) - půlkruhový (plný), lomený (hrotitý), trojlistý (typ hrotitého), Portálsegmentový (menší než půlkruh), oslí (dvě esovitá ramena, sbihající se ve špičatém vrcholu), záclonový - drapérový (ze dvou či vícevypouklých segmentů, tudorský(tupě hrotovitý) nebo s vodorovný [..]
Zdroj: hruby-rohozec.eu (offline)

10

2 Thumbs up   1 Thumbs down

rizalit


část stavby vystupující v celé výši maximálně o tři okenní osy z průčelí, při větším objemu jde o křídlo
Zdroj: hruby-rohozec.eu (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 245 se přihlašte, prosím.