hruby-rohozec.eu

Obdržené pozitivní hlasy52
Obdržené negativní hlasy48
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (245)

1

5   0

presbyterium presbytář


ústřední prostor kostela, kde je umístěn oltář
Zdroj: hruby-rohozec.eu

2

3   1

ostrev


kmen stromu s pahýly odsekaných větví, jehož se užívalo místo žebříků ke zlézání hradeb. V heraldice obecná figura.
Zdroj: hruby-rohozec.eu

3

3   2

pavlán


balkon větších rozměrů, vysazený v šíři několika okenních os
Zdroj: hruby-rohozec.eu

4

3   0

veduta


výtvarné zpodobení města, architektury nebo krajiny s důrazem na věcný obsah díla
Zdroj: hruby-rohozec.eu

5

2   0

hláska


označení věže se strážní a pozorovací funkcí
Zdroj: hruby-rohozec.eu

6

2   0

hrad


opevněný sídelní útvar vrcholného středověku (v Čechách 12., 13. - počátek 16. století) s funkcí rezidenční, obrannou a správní. Podle umístění v terénu rozlišujeme hrady na kupách, hrady ostrožné, skalní, vodní. Z hlediska stavební formy mluvíme o typech, představujících však pouze pomocné moderní klasifikační [..]
Zdroj: hruby-rohozec.eu

7

2   0

karyatida


podpůrný architektonický článek sochařsky ztvárněný do ženské podoby; v podobě muže - atlas
Zdroj: hruby-rohozec.eu

8

2   0

portál


architektonicky zvýrazněný vchod nebo vjez do budovy. Podle tvaru záklenku (oblouku) - půlkruhový (plný), lomený (hrotitý), trojlistý (typ hrotitého), Portálsegmentový (menší než půlkruh), oslí (dvě esovitá ramena, sbihající se ve špičatém vrcholu), záclonový - drapérový (ze dvou či vícevypouklých segmentů, tudorsk [..]
Zdroj: hruby-rohozec.eu

9

2   0

rizalit


část stavby vystupující v celé výši maximálně o tři okenní osy z průčelí, při větším objemu jde o křídlo
Zdroj: hruby-rohozec.eu

10

2   0

sokl


podnož budovy nebo její části
Zdroj: hruby-rohozec.eu


Pro zobrazení všech definic slova 245 se přihlašte, prosím.