Význam GLORIET
Co znamená slovo GLORIET? Zde naleznete 16 významů slova GLORIET. Můžete také přidat význam slova GLORIET sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

GLORIET


drobná dekorativní zahradní architektura s vyhlídkovou funkcí. Je-li g. patrovou stavbou, může dole obsahovat grottu.
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

2

4 Thumbs up   3 Thumbs down

GLORIET


Kruhová stavba, obvykle na šesti až osmi jónských sloupech, které nesou kupoli. Jde o zednářskou symbolickou parkovou architekturu, která symbolizuje světlo, neboli poznání po vstupu do zednářské lóže. Může stát na grottě, která symbolizuje období nevědomosti před přijetím do zednářské lóže, vyjádřené temnotou. Gloriet se obvykle umísťoval na dominantní místo, které skýtalo krásnou vyhlídku. bez znalosti zednářské symboliky se gloriety stavěly též z romantických důvodů.
ing. Veronika Pincov - 1. června 2022

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

GLORIET


drobný, velmi èasto kruhový nebo polygonální sloupový pavilón nebo chrámek
Zdroj: hrady-zriceniny.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

GLORIET


Drobná stavba v parku, vyhlídkovém místě, často též v lázních nad léčebnými prameny. Gloriet mívá kruhový půdorys, je zděný a doplněn sloupovým loubím. Na rozdíl od altánů se zde nachází sochařská výz [..]
Zdroj: gemaart.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

GLORIET


drobná dekorativní zahradní architektura s vyhlídkovou funkcí. Je-li g. patrovou stavbou, může dole obsahovat grottu.
Zdroj: hruby-rohozec.eu

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

GLORIET


drobný, velmi èasto kruhový, nìkdy døevìný sloupový pavilón (chrámek) v anglickém nebo romantickém parku, v lázních (zejména nad léèivými prameny),…
Zdroj: pametihodnosti.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

GLORIET


otevøená zahradní besídka, obv. v místì krásného výhledu
Zdroj: islo.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

GLORIET


drobná dekorativní zahradní architektura s vyhlídkovou funkcí. Je-li g. patrovou stavbou, může dole obsahovat grottu.
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

GLORIET


drobná dekorativní zahradní architektura s vyhlídkovou funkcí. Je-li g. patrovou stavbou, může dole obsahovat grottu.
Zdroj: januv-hrad.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

GLORIET


drobná dekorativní zahradní architektura s vyhlídkovou funkcí. Je-li g. patrovou stavbou, může dole obsahovat grottu.
Zdroj: zamek-hluboka.eu

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

GLORIET


drobná dekorativní zahradní architektura s vyhlídkovou funkcí. Je-li g. patrovou stavbou, může dole obsahovat grottu.
Zdroj: hrad-bouzov.cz

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

GLORIET


Gloriet (z francouzského gloriette, zdrobněle sláva) je ozdobná stavba v zahradě nebo v parku, obvykle zděná, často ze stran otevřená a tím průvětrná, typicky doplněná o sloupové loubí. Oproti altánu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

GLORIET


Gloriet byl jedním ze saletů v Lednicko-valtickém areálu. Dnes již neexistuje.
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

GLORIET


Gloriet je lovecký pavilon na kopci nad řekou Oslavou v okrese Třebíč. Altán byl postaven v roce 1830 na popud majitele panství a nedalekého zámečku na Vlčím kopci Jindřicha Viléma III. Haugwitze. Je [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0 Thumbs up   2 Thumbs down

GLORIET


Drobná parková stavba, často v podobě otevřeného antického chrámku umístěného na místě s výhledem.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

16

0 Thumbs up   2 Thumbs down

GLORIET


drobná parková stavba, často v podobě otevřeného antického chrámku umístěného na místě s výhledem.
Zdroj: zriceniny.cz

<< FRAUCIMOR GRYF >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam