investors.nazory.cz

Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy2
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (34)

1

2   0

komodita


je nějaká základní surovina (např. zlato, stříbro, měď, hliník, platina a jiné drahé kovy a kovy, obilí, pšenice, káva, cukr, brambory a jiné základní produkty zemědělské výroby, elektrická energie, zemní plyn, ropa, ale i benzín apod...).
Zdroj: investors.nazory.cz

2

0   0

akcie


cenný papír, majitelem je akcionář. S nákupem plynou majiteli i všechna práva akcionáře (podíl na zisku společnosti, možnost účastnit se valné hromady, podílet se na řízení společnosti, podíl na likvidačním zůstatku společnosti při jejím zániku)
Zdroj: investors.nazory.cz

3

0   0

akcionář


je držitel akcie / akcií
Zdroj: investors.nazory.cz

4

0   0

auditor


Fyzická nebo právnická osoba jenž kontroluje hospodaření té které společnosti.
Zdroj: investors.nazory.cz

5

0   0

broker


je zprostředkovatel mezi obchodníkem / investorem a burzou. Umožňuje Vám obchodovat za určitou marži nebo poplatek
Zdroj: investors.nazory.cz

6

0   0

burza


místo setkání nabídky a poptávky. Instituce zajíšťující separování nabídky a poptávky a případné vypořádání obchodu (jeli zájem na obou stranách za stejnou cenu)
Zdroj: investors.nazory.cz

7

0   1

close


je zavírací cena, které cenné papír dosáhl ve vybraném časovém úseku, nebo na konci obchodování.
Zdroj: investors.nazory.cz

8

0   0

daně


je poplatek z realizovaného zisku odevzdaný státu; např.: z obchodování s akciemi spadáte do skupiny s vedlejšími příjmy a vaše zisky jsou počítány z rodílu nákupní a prodejní ceny a zdaněny 15%, z forexu jsou za vaše příjmy povážovány veškeré vaše prodeje, je to proto, že forexový trh spadá do oblasti hazardu (v na [..]
Zdroj: investors.nazory.cz

9

0   0

dividenda


je podíl akcionáře na zisku společnosti, může být ale nemusí být vyplácena. Rozhoduje se o tom často na valné hromadě.
Zdroj: investors.nazory.cz

10

0   0

dluhopis


Cenný papír jehož držením má majitel právo na splacení dané konkrétní dlužné částky a vyplácení výnosů z dluhopisu. Emitent dluhopisu pak splatí tuto částku a to buď jednorázově nebo splátkami.
Zdroj: investors.nazory.cz


Pro zobrazení všech definic slova 34 se přihlašte, prosím.