januv-hrad.cz

Obdržené pozitivní hlasy32
Obdržené negativní hlasy36
Karma:-5 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (265)

1

3   1

ostroh


geomorfologický výšinný (či skalní) útvar
Zdroj: januv-hrad.cz

2

3   2

pavlán


balkon větších rozměrů, vysazený v šíři několika okenních os
Zdroj: januv-hrad.cz

3

2   0

huť


středověká stavební a kamenická organizace činná při významných církevních (katedrály) i světských (hrady) stavbách. Byla současně školícím pracovištěm pro učně a tovaryše huti. Aktivity huti, sdružující řemeslníky různých profesí, mohly zahrnovat i sochařskou či uměleckořemeslnou produkci. Odborným ředitelem [..]
Zdroj: januv-hrad.cz

4

2   0

karyatida


podpůrný architektonický článek sochařsky ztvárněný do ženské podoby; v podobě muže - atlas
Zdroj: januv-hrad.cz

5

2   1

ostrev


kmen stromu s pahýly odsekaných větví, jehož se užívalo místo žebříků ke zlézání hradeb. V heraldice obecná figura.
Zdroj: januv-hrad.cz

6

2   0

veduta


výtvarné zpodobení města, architektury nebo krajiny s důrazem na věcný obsah díla
Zdroj: januv-hrad.cz

7

1   0

dispozice


půdorysné, hmotové a prostorové uspořádání stavby. D. centrální, podélná (longitudinální).
Zdroj: januv-hrad.cz

8

1   0

fraucimor


ženská část dvora, v hradní (zámecké) architektuře též objekt vyhrazený ženským obyvatelkám sídla
Zdroj: januv-hrad.cz

9

1   1

fronta


soubor průčeli (například městských domů) v linii ulice nebo náměstí
Zdroj: januv-hrad.cz

10

1   0

klenba


samonosná stavební konstrukce z kamene nebo cihel, která uzavírá shora prostor a rozvádí svislé a šikmé tlaky do nosných zdí, popřípadě opěrného systému. Viz: klenba valená (s výsečemi), křížová bezžebrová, křížová žebrová, sítová, sklipková, hřebínková, klášterní, placková (česká placka), necková klenb [..]
Zdroj: januv-hrad.cz


Pro zobrazení všech definic slova 265 se přihlašte, prosím.