kb.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy22
Obdržené negativní hlasy25
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (103)

1

6 Thumbs up   2 Thumbs down

Volatilita


Volatilita znamená rozkolísanost, nestálost. Ve finančnictví se jedná o rozkolísanost cen, kurzů, sazeb atd.
Zdroj: kb.cz

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Arbitráž


Zdroj: kb.cz   NSFW / 18+

3

3 Thumbs up   2 Thumbs down

INKASO


Zadáním příkazu „inkaso“ majitel účtu (plátce) hlásí bance čísla účtů těch subjektů, kterým povoluje inkasní formu placení na vrub svého účtu. V případě inkas SIPO nemusí klient zadání inkasa subjektům oznamovat.
Zdroj: kb.cz

4

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Spot


Spot je promptní obchod: nákup nebo prodej jedné měny za druhou za aktuální kurs na finančním trhu v daném okamžiku.
Zdroj: kb.cz

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Forwardy


Představuje závazek kupujícího koupit určité množství podléhajícího aktiva k určitému dni za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price) a závazek prodávajícího prodat dané množství aktiva za stejných podmínek. Podmínky kontraktu jsou podrobně popsány ve smlouvě. S forwardy se obchoduje pouze na trzích OTC (over-the-counter), nikoli na burzác [..]
Zdroj: kb.cz

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Fundamentální analýza


Zdroj: kb.cz   NSFW / 18+

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Investiční kupón


Investiční kupón je cenný papír na jméno, který opravňuje ke koupi akcií určených k prodeji za investiční kupóny.
Zdroj: kb.cz

8

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Komoditní trhy


Komoditní trhy se zařazují do finančních trhů pouze v případě trhu s cennými kovy (zlato, stříbro a paladium). Zlato se někdy považuje za měnu. Potom spadá do kategorie měnových trhů.
Zdroj: kb.cz

9

1 Thumbs up   2 Thumbs down

LIBID


Zprávy o mezibankovní aktivitě a o euroměnové aktivitě se obvykle vztahují k LIBOR a LIBID. LIBID – London Interbank Bid Rate.
Zdroj: kb.cz

10

1 Thumbs up   3 Thumbs down

riziko


Zdroj: kb.cz   NSFW / 18+


Pro zobrazení všech definic slova 103 se přihlašte, prosím.