kbp.cz

Obdržené pozitivní hlasy5
Obdržené negativní hlasy2
Karma:4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (38)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

zákazník


subjekt, kterého registroval dohodce, a za kterého dohodce může podávat pokyny Závěrkový list
Zdroj: kbp.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kontrakt


minimální obchodovatelné množství prodeje či nákupu dané komodity. Korespondenční banka
Zdroj: kbp.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

pokyn


formalizovaný požadavek člena na danou službu Komoditní burzy Praha vložený do elektronického obchodního systému Komoditní burzy Praha. Zpravidla se jedná o koupi či prodej komodity a úkony spojené s vypořádáním obchodu. Potvrzení dne dodání
Zdroj: kbp.cz (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

sankce


stanovený postih za nedodržení burzovních pravidel. Může se jednat o finanční postih či organizační opatření vůči členu. Soukromý dohodce
Zdroj: kbp.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

americká opce


(american option) - opce, která dává držiteli (kupci) opce právo koupit od výstavce (opce call), resp. prodat výstavci (opce put) určité množství pokladových aktiv za předem stanovenou realizační (uplatňovací) cenu. Kontrakt platí po předem známé časové období, přičemž americká opce (na rozdíl od evropské) může být uplatněna kdykoliv během jejího ž [..]
Zdroj: kbp.cz (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aukce


(Dražba) - organizovaný trh, na kterém kupující/prodávající zveřejňuje cenovou nabídku ke koupi/k prodeji zboží, jež je předmětem aukčního jednání.
Zdroj: kbp.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

burza


místo, kde se organizovaným způsobem a podle stanovených pravidel soustřeďuje nabídka a poptávka a kde se uzavírají obchody. Burzovní den
Zdroj: kbp.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

burzovní dohodce


je zprostředkovatelem burzovních obchodů. Je jmenován a odvoláván burzovní komorou s předchozím souhlasem burzovního komisaře. Počet míst burzovních dohodců určuje burzovní komora. Burzovní komisař
Zdroj: kbp.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

burzovní komora


statutární a řídící orgán burzy. Členové jsou ze dvou třetin voleni a odvoláváni valnou hromadou členů burzy a z jedné třetiny příslušným orgánem státní správy. Burzovní obchod
Zdroj: kbp.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

burzovní shromáždění


je shromáždění oprávněných osob v místnostech a hodinách určených burzovní komorou pro uzavírání a zprostředkování burzovních obchodů. Burzovní rozhodčí soud
Zdroj: kbp.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 38 se přihlašte, prosím.