Význam blog
Co znamená slovo blog? Zde naleznete 33 významů slova blog. Můžete také přidat význam slova blog sami

1

2   0

blog


webový deník | weblog
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

2   0

blog


Druh stránky, kde sú spravidla uverejòované osobné názory na aktuálne dianie, príp. podnikový denník, odborné tematické èlánky a s ob¾ubou prevádzkované na redakèných systémoch ako [..]
Zdroj: tvorbastranky.sk

3

2   1

blog


Blog je možné přeložit jako internetový deníček. Jedná se o zvláštní formu webu, kam uživatel internetu píše své názory, zážitky nebo úvahy o aktuálním dění v jeho životě (neb [..]
Zdroj: mediaguru.cz

4

1   0

blog


Blog je webová aplikace obsahující příspěvky většinou jednoho editora na jedné webové stránce. Nejčastěji, nikoli však nezbytně, bývají zobrazovány v obráceném chronologickém poř [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   0

blog


(weblog) – webová stránka
Zdroj: cevelova.cz

6

0   0

blog


Blog je možné přeložit jako internetový deníček. Jedná se o zvláštní formu webu, kam uživatel internetu píše své názory, zážitky nebo úvahy o aktuálním dění v jeho životě (nebo obecně). Blog je volně přístupný ostatním uživatelům internetu.
Zdroj: concept-one.cz

7

0   0

blog


Blog poměrně nová, velmi oblíbená forma webů v časopiseckém stylu, kdy web tvoří obvykle jedna osoba (autor blogu) a články jsou řazeny chronologicky od nejnovějších po starší.
Zdroj: shopcentrik.cz

8

0   0

blog


weblog
Zdroj: studio20.cz

9

0   0

blog


je webová aplikace obsahující příspěvky většinou jednoho editora na jedné webové stránce. Nejčastěji, nikoli však nezbytně, bývají zobrazovány v obráceném chronologickém pořadí, (tj. nejnovější nahoře). Autor se naz [..]
Zdroj: help.ingenius.cz

10

1   1

blog


online zápisky nebo komentář psaný jednotlivcem
Zdroj: bisonrose.cz

11

0   0

blog


Blog (původně web log) je typ webové stránky, na které jednotlivci nebo společnosti publikují články (příspěvky, zápisky, blogposty) většinou reagující na aktuální dění. Obvykle b [..]
Zdroj: abclinuxu.cz

12

0   0

blog


– webová aplikace poskytovaná uživatelem z webového serveru pøes poèítaèovou sí internet. Blog umožòuje snadno a rychle si zhotovit internetové stránky s rùzným obsahem. Využití bl [..]
Zdroj: kingstyle.cz

13

0   0

blog


Blog neboli také weblog je druh internetové prezentace, jejíž obsah se skládá pøedevším z èlánkù rozdìlených do kategorií. Existují osobní blogy, kde autor vìtšinou publikuje èlán [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

14

0   0

blog


Blog je zkrácenou podobou slova weblog. Jedná se o web, který je udržován a spravován pro osobní potřebu autora a má podobu internetového média. Blogy obvykle representují osobu jejich tv [..]
Zdroj: root.cz

15

0   0

blog


Webová stránka obsahující textové příspěvky (případně doplněné multimediálním obsahem) jednoho či více autorů.
Zdroj: apra.cz

16

0   0

blog


Vzniklo zkrácením anglického „web log“. Webové stránky, na kterých osoba pravidelně zobrazuje jednotlivé zápisy nebo komentá [..]
Zdroj: cz.norton.com

17

0   0

blog


Typ webové stránky používaný pro publikování příspěvků jednotlivců nebo firem. Obsah (novinky, zamyšlení atd.) se obvykle pravidelně aktualizují v reverzním chronologickém pořa [..]
Zdroj: interactive.medea.cz

18

0   0

blog


skrátené z weblog, súhrn osobných postrehov, deníèek vedený na Internete Bluetooth
Zdroj: klasici.sk

19

0   0

blog


je zkratka termínu web log. Jedná se o internetovou adresu podporovanou jedincem s pravidelnými komentáři, popisy událostí nebo dalším materiálem (např. grafiky, video, atd.). Položky jsou většinou zobrazovány v chronologickém sledu. Mnoho blogů uveřejňuje informace a komentáře vztahující se k určitému tématu. Další blog [..]
Zdroj: bezpecne-online.cz

20

0   0

blog


webová stránka obsahující textové příspěvky (případně doplněné multimediálním obsahem) jednoho či více autorů.
Zdroj: facebook-stranka.cz

21

0   0

blog


Termín blog vznikl stažením anglického „web log“. Blog je velmi oblíbená forma webů obsahující příspěvky jednoho editora na jedné webové stránce. Nejčastěji bývají články řaz [..]
Zdroj: oxyshop.cz

22

1   1

blog


Pod pojmem blog rozumíme speciální webové stránky, které obsahují pouze příspěvky a články obvykle rozdělené do několika kategorií. Slovo blog (zkráceně ze slova web log) znamená v češtině přibližně „webový zápisník“. Autora blogu označujeme slovem bloger (blogger). Pro podnikatele má největší význam firemní b [..]
Zdroj: podnikatelskyweb.cz

23

0   0

blog


Blog lze přeložit jako internetový deník nebo zápisník. Jde o zvláštní podobu webu, kam uživatel zapisuje své zážitky, názory, komentáře k aktuálním dění apod.
Zdroj: sovanet.cz

24

0   0

blog


Blog - je webový zápisní do, kterého jeho autor Blogger zapisuje své myšlenky, postřehy a náměty. Slovo blog…
Zdroj: vlastnicesta.cz

25

0   0

blog


Blog je moderní způsob, jak vyjádřit svoje myšlenky a názory ve velmi subjektivní podobě. Blog, coby osobní zápisníček na internetu, se stal mocným nástrojem mnoha firem. Zde se však ne [..]
Zdroj: best-hosting.cz

26

0   0

blog


Slovo „blog“ vzniklo z anglického „web log“, což se do češtiny dá přeložit jako „webový zápisník“. Obsah, témata, styl či forma jakož i úroveň jednotlivých blogů se liší [..]
Zdroj: spindoctors.cz

27

0   0

blog


weblog, „internetový denníček“, sú to teda zápisky, názory, myšlienky, skúsenosti, dojmy publikované na internete. Užívatelia sa stretávajú na tematických blogoch, kde spolu komuniku [..]
Zdroj: stopline.sk

28

0   0

blog


Blog (zkrácenina weblog, dříve také zine) je osobní deník většinou tématického rázu, který bloger publikuje na internetu. Charakteristikou blogu je především chronologické řazení jed [..]
Zdroj: hosting.blueboard.cz

29

0   0

blog


Je webový zápisník jednoho autora. Někdy konkrétně zaměřený na jedno téma, jindy psaný jako deníček, nebo jako například místo pro neoficiální, či oficiální firemní sdělení. Blog vzniklo spojením dvou anglických slov web + log a zkráceno na blog (volně přeloženo jako webový zápisník).
Zdroj: backlinksgenius.cz

30

0   0

blog


Zkratka pro „web log“. Jedná se o deník nebo časopis zveřejněný na internetu. Na blogu bývají často uvedeny odkazy na soubory, které jsou ve skutečnost nelegálními kopiemi hudebních nahrávek, filmů nebo jiné zábavy.
Zdroj: stoppiratstvi.cz

31

0   0

blog


Zkratka pro weblog - webový deníček
Zdroj: onas.cz

32

0   1

blog


je zkratka termínu web log. Jedná se o veřejný on-line deník. Jeho uživatel na určitou internetovou adresu pravidelně doplňuje obsah - komentáře, popisy událostí nebo další materiál (g [..]
Zdroj: bezpecnyinternet.cz

33

0   1

blog


Je webová aplikace s obsahem, respektive příspěvky a články od jednoho či více autorů na jedné webové stránce. Nejčastěji bývají články zobrazovány od nejnovějšího po nejstarší a návštěvníci mají možnost vkládat komentáře, poznámky i kritický obsah pod článek. Blog ůže být konstituováni jako jednoduchý maga [..]
Zdroj: omnio.cz

Přidat význam slova blog
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< pudicus ?? >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam