labo.cz

Website:http://www.labo.cz
Obdržené pozitivní hlasy134
Obdržené negativní hlasy107
Karma:26 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1876)

1

1   0

3d


Three-dimensional
Zdroj: labo.cz

2

0   0

5-hiaa


5-hydroxyindole acetic acid
Zdroj: labo.cz

3

0   0

5-ht


Serotonin
Zdroj: labo.cz

4

0   0

5-lo


5-lipoxygenase
Zdroj: labo.cz

5

0   0

5-nt


5-Nucleotidase
Zdroj: labo.cz

6

0   0

5'top


5'Terminal Oligopyrimidine (gene)
Zdroj: labo.cz

7

0   0

a/d pøevodník


elektronické zaøízení pøevádìjící analogový signál (napìtí) na èíselnou hodnotu dále zpracovatelnou pomocí výpoèetní techniky
Zdroj: labo.cz

8

0   0

a/d


Analog to Digital
Zdroj: labo.cz

9

0   0

a1


Èlen rodiny Bcl-2, nazývaný také protein BFL-1. Je exprimován v hemopoetické tkáni, prodlužuje pøežívání bunìk a umožòuje diferenciaci myeloidních bunìk (zadal: REM)
Zdroj: labo.cz

10

0   0

aas


Atomic-Absorption Spectroscopy - viz spektrometrie - AA
Zdroj: labo.cz


Pro zobrazení všech definic slova 1876 se přihlašte, prosím.