labo.cz

Website:http://www.labo.cz
Obdržené pozitivní hlasy136
Obdržené negativní hlasy109
Karma:28 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1876)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

3D


Three-dimensional
Zdroj: labo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

5-HIAA


5-hydroxyindole acetic acid
Zdroj: labo.cz
Tento význam nebyl schválen

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

5-HT


Serotonin
Zdroj: labo.cz
Tento význam nebyl schválen

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

5-LO


5-lipoxygenase
Zdroj: labo.cz
Tento význam nebyl schválen

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

5-NT


5-Nucleotidase
Zdroj: labo.cz
Tento význam nebyl schválen

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

5'TOP


5'Terminal Oligopyrimidine (gene)
Zdroj: labo.cz
Tento význam nebyl schválen

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

A/D pøevodník


elektronické zaøízení pøevádìjící analogový signál (napìtí) na èíselnou hodnotu dále zpracovatelnou pomocí výpoèetní techniky
Zdroj: labo.cz
Tento význam nebyl schválen

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

A/D


Analog to Digital
Zdroj: labo.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

A1


Èlen rodiny Bcl-2, nazývaný také protein BFL-1. Je exprimován v hemopoetické tkáni, prodlužuje pøežívání bunìk a umožòuje diferenciaci myeloidních bunìk (zadal: REM)
Zdroj: labo.cz
Tento význam nebyl schválen

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aas


Atomic-Absorption Spectroscopy - viz spektrometrie - AA
Zdroj: labo.cz


Pro zobrazení všech definic slova 1876 se přihlašte, prosím.