lbbw.cz

Website:https://www.lbbw.de/homepage/homepage_6kyjj4koh_e.html
Obdržené pozitivní hlasy10
Obdržené negativní hlasy7
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (128)

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Oprávnená osoba


Fyzická osoba s Dispozičním oprávněním v rozsahu uvedeném Klientem v Podpisovém vzoru
Zdroj: lbbw.cz

2

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Oprávněná osoba


Fyzická osoba s Dispozičním oprávněním v rozsahu uvedeném Klientem v Podpisovém vzoru
Zdroj: lbbw.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Co-brandovaná karta


Platební karta vydaná členem společně s obchodní společností a nesoucí loga obou organizací. Společná karta více značek je zaměřena na zákaznickou základnu konkrétního obchodníka, poskytovatele služeb nebo jiné komerční organizace.
Zdroj: lbbw.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Disponibilní zůstatek


Peněžní prostředky, které má Klient na konkrétním účtu v daném okamžiku k dispozici. Zpravidla jde o aktuální zůstatek na účtu zahrnující Kreditní zůstatek a Povolený Debetní zůstatek, snížený případně o povinný minimální zůstatek nebo snížen o blokace na účtu (např. z důvodu exekuce). [..]
Zdroj: lbbw.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Embosovaná platební karta


Platební karta má identifikační údaje vyznačeny ve formě prolisovaných nebo vyrytých znaků, tzv. Reliéfní písmo, neboli embossing. Umožňuje platbu pomocí mechanické čtečky (imprinter nebo žehlička). Lze s ní platit i v obchodech, které nejsou vybaveny elektronickým platebním terminálem.
Zdroj: lbbw.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

moratorium


Odložení splácení. V LBBW Bank je standardní součástí Osobní půjčky prodloužení období od načerpání úvěru do splatnosti první splátky o moratorium tak, aby první splátka nenastala dříve než za měsíc. Moratorium standardně nepřesahuje 30 dní a jeho délka je jednoznačně určena datem čerpání (např. při čerpání 10. v měsíci je morat [..]
Zdroj: lbbw.cz

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Ročně; používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.).
Zdroj: lbbw.cz

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

pracovní den


Jakýkoli den, mimo soboty, neděle a státem uznaných svátků, kdy jsou banky v České republice a případně též v jakémkoli místě v zahraničí rozhodném pro provedení příslušné bankovní operace, včetně kotování úrokových sazeb, otevřeny pro normální provoz.
Zdroj: lbbw.cz

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Předautorizace


Žádost o autorizaci odhadnuté částky používaná acquirerem k zaručení finančních prostředků pro transakci, která má být dokončena později. Předautorizaci obvykle používají hotely, půjčovny automobilů a samoobslužné čerpací stanice, aby si rezervovaly finanční prostředky na konečnou částku transakce.
Zdroj: lbbw.cz

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Zůstatek na účtu


Zdroj: lbbw.cz   NSFW / 18+


Pro zobrazení všech definic slova 128 se přihlašte, prosím.