Význam p.a.
Co znamená slovo p.a.? Zde naleznete 61 významů slova p.a.. Můžete také přidat význam slova p.a. sami

1

19 Thumbs up   6 Thumbs down

p.a.


Se zkratkou p.a. se setkáte u úvěrů, půjček a hypoték. Zkratka je spojena s úrokem a pochází z latinského výrazu „per annum“. Znamená to „ročně“, nebo „za rok“. Jestliže je tedy u půjčky uvedeno, že budete platit 6 % p.a., znamená to, že bude s [..]
Zdroj: fajnpujcka.cz

2

4 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


"Per annum" neboli ročně.
Zdroj: mesec.cz

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Zkratka p. a., neboli per annum, latinsky znamená „roční“ a uvádí se u úrokové sazby jako „roční úroková sazba“.
Zdroj: cofidis.cz

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Per annum – ročně. Používá se hl. ve spojení s úrokovou sazbou. Např. 5 % p.a. znamená 5 % za rok.
Zdroj: nextfinance.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Per annum – roènì. Používá se hl. ve spojení s úrokovou sazbou. Napø. 7% p.a. znamená 7% za rok.
Zdroj: fxstreet.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


"Per annum" neboli roènì.
Zdroj: pujcky-dinero.cz

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Ročně; používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.).
Zdroj: lbbw.cz

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Z latinského per annum, což znamená roèní, za rok. U úvìru znaèí úvìr za jeden rok. V pøípadì, že splátková období jsou kratší než jeden rok, dìlí se úroková sazba p. a. poètem tìchto období v roce. N [..]
Zdroj: gemoney.cz

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Z latinského per annum, což znamená roční, za rok. U úvěru značí úvěr za jeden rok. V případě, že splátková období jsou kratší než jeden rok, dělí se úroková sazba p. a. počtem těchto období v roce. N [..]
Zdroj: fastcash.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


(per anum) je zkratka používaná nejčastěji u úrokové míry. Znamená „za rok“. Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


ročně; používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.). Další používaná označení: per annum
Zdroj: financnivzdelavani.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


ročně; používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.). Další používaná označení: per annum
Zdroj: banky.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


ročně; používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.). Další používaná označení: per annum
Zdroj: optimalizace-financi.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Per annum [roční]. V souvislosti s úrokovou mírou úvěru.
Zdroj: sfinance.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Z latinského per annum, což znamená roční, za rok. U úvěru značí úvěr za jeden rok. V případě, že splátková období jsou kratší než jeden rok, dělí se úroková sazba p. a. počtem těchto období v roce. Například za tři měsíce je to úrok p. a. dělený čtyřmi.
Zdroj: platinummoney.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Per annum [roèní]. V souvislosti s úrokovou mírou úvìru.
Zdroj: euroekonom.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Skratka pre „per annum“ je používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená „za rok“. Napríklad pri vkladoch úroková sadzba označená ako 5 % p.a. znamená, že za rok na vklade [..]
Zdroj: vub.sk

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Per annum [roční]. V souvislosti s úrokovou mírou úvěru.
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Per annum
Zdroj: agentreality.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Per annum – roènì. Pou¾ívá se hl. ve spojení s úrokovou sazbou. Napø. 5 % p.a. znamená 5 % za rok.
Zdroj: cechmal.cz

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Z latinského per annum, což znamená roční, za rok. U úvěru značí úrokovou sazbu za jeden rok. V případě, že splátková období jsou kratší než jeden rok, dělí se úroková sazba p. a. počtem těchto období [..]
Zdroj: cetelem.cz

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


tato zkratka se uvádí vìtšinou za èíselným údajem o výši úrokové sazby (napøíklad 15 % p.a.) a znamená, že se jedná o roèní (per annum) úrokovou sazbu. Pokud jde o vklad s jiným než roèním termínem sp [..]
Zdroj: dower.cz

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Per annum neboli ročně.
Zdroj: edoxreality.cz

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


p. a. (per anum) je zkratka používaná nejèastìji u úrokové míry. Znamená "za rok".
Zdroj: equip.cz

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Latinsky „roční“. Uvádí se u úrokové sazby jako „roční úroková sazba“.
Zdroj: hyposervis.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


"per annum", neboli ročně - výpočet úrokové sazby za období jednoho roku.
Zdroj: opujcky.cz

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


p.a. pochází z latiny a znamená „roční“ nebo „ročně“. Proto se často doplňuje za úrokovou sazbu. Např. 10 % p.a. neboli 10 % ročně.
Zdroj: pujckoradce.cz

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Per annum
Zdroj: realml.cz

29

1 Thumbs up   1 Thumbs down

p.a.


roènì - používá se pøi vyjádøení úrokové sazby pro období jednoho roku, vedle existují p.m. - mìsíènì, p.q. - ètvrtletnì
Zdroj: rfpplus.cz

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Z latinského slova per annum - znamená roční; p.a. se uvádí v souvislosti s úrokovou sazbou.
Zdroj: rychla-hypoteka.cz

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Per annum neboli ročně.
Zdroj: vasmakler.cz

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


označuje roční připisování úroků (Per Annum)
Zdroj: czshares.com

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Latinská zkratka per annum vyjadřující "za rok" nebo "ročně". Tato zkratka se obvykle vyskytuje v souvislosti s úrokovou sazbou.  
Zdroj: afinea.cz

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


"Zkratka pro ""per annum"" znamená ročně. V procentech vyjádřená úroková sazba p.a. znamená výši úroku v procentech z nominální částky ročně."
Zdroj: ludvik-turek.com

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Z latinského per annum, což znamená "za rok". Pokud jsou splátková období kratší než jeden rok, dělí se úroková sazba p.a. počtem těchto období v roce.
Zdroj: patria-direct.cz

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


„Per annum“ neboli ročně.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


p.a. se používá při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítána v procentech pro období jednoho roku (např. 7,5% p.a.).
Zdroj: sosfinance.profiweb.cz

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Per annum
Zdroj: bestrealitypraha.cz

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


"Per annum" neboli roènì.
Zdroj: finaktiv.cz

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


ze slova per annum - znamená roční. Označení p.a. se uvádí v souvislosti s úrokovou sazbou účtovanou za jeden rok.
Zdroj: hypodilna.cz

41

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Per annum
Zdroj: precioso.cz

42

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


= per annum; ročně
Zdroj: realitnislovnik.cz

43

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Zkratka, pro výraz – per annum
Zdroj: rkne.cz

44

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


per annum
Zdroj: business.center.cz

45

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Je to zkrácenina latinských slov per annum a znamená ročně nebo za rok. Tato zkratka se používá zejména při uvádění úrokových sazeb. Úvěr na 6% p.a. znamená, že si peníze půjčujete s úrokem 6 % ročně. [..]
Zdroj: financnirozcestnik.cz

46

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


per annum - roènì. Obvykle se používá pøi vyjádøení úrokové sazby, která je obvykle vypoèítávána v procentech pro období jednoho roku (napø. 5 % p.a.).
Zdroj: nebankovni-pujcky.unas.cz

47

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Jedná se o zpùsob úroèení: „per annum“ neboli roènì.
Zdroj: vysokyurok.cz

48

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Zkratka pro „per annum“ znamená roènì. V procentech vyjádøená úroková sazba p.a. znamená výši úroku v procentech z nominální èástky roènì.
Zdroj: acss.cz

49

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


ročně, za rok
Zdroj: fondmarket.cz

50

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Per annum [roèní]. V souvislosti s úrokovou mírou úvìru.
Zdroj: hypotecnipartner.cz

51

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


per anum, neboli "ročně"
Zdroj: jaknapenize.eu

52

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


   Per annum neboli ročně.
Zdroj: maneco-reality.cz

53

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Zkratka pro roční úrokovou sazbu.
Zdroj: viale.cz

54

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Značí úrokovou sazbu za jeden rok.
Zdroj: online-bankomat.cz

55

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Per annum [roèní]. V souvislosti s úrokovou mírou úvìru.
Zdroj: finance.bleskove.net

56

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Annum je tvar (akuzativ singuláru) latinského podstatného jména annus značícího rok. Od tohoto slova je také odvozeno slovo jako anuita.
Zdroj: cs.wikipedia.org

57

0 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


Případně označení v chemii také "pure absolutely"
Například 100% etanol, či éter
Martin - 20. února 2016

58

0 Thumbs up   1 Thumbs down

p.a.


viz per anum
Zdroj: klub.slovniky.cz

59

0 Thumbs up   1 Thumbs down

p.a.


Z latinského per annum, což znamená roční, za rok. U úvěru značí úvěr za jeden rok. V případě, že splátková období jsou kratší než jeden rok, dělí se úroková sazba p. a. počtem těchto období v roce. N [..]
Zdroj: businessinfo.cz

60

0 Thumbs up   1 Thumbs down

p.a.


Per annum
Zdroj: realitymorava.cz

61

0 Thumbs up   1 Thumbs down

p.a.


Z latinského per annum, což znamená roční, za rok. U úvěru značí úvěr za jeden rok. V případě, že splátková období jsou kratší než jeden rok, dělí se úroková sazba p. a. počtem těchto období v roce. Například za tři měsíce je to úrok p. a. dělený čtyřmi.
Zdroj: pujcky-5000.cz

<< Nulové čerpání Předčasné splacení úvěru >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam