mmr.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy3
Karma:-1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (36)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

politika


V kontextu přípravy veřejných strategií (respektive jako název strategického dokumentu) se jedná o vrcholový strategický dokument stanovující vizi, základní cíle a směry vývoje v dané oblasti / sektoru, a to ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Politika dále může stanovit základní principy nebo charakter naplňování stanovených cílů. [..]
Zdroj: mmr.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

problém


Problém označuje takové podmínky, situaci nebo stav, které jsou nechtěné, nežádoucí nebo nevyřešené. Problém obvykle vyžaduje nějaké řešení. V takovém případě je nutné pochopit nejdůležitější aspekty daného stavu, neboť jen tak lze nalézt způsob řešení problému.
Zdroj: mmr.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Problem


Problém označuje takové podmínky, situaci nebo stav, které jsou nechtěné, nežádoucí nebo nevyřešené. Problém obvykle vyžaduje nějaké řešení. V takovém případě je nutné pochopit nejdůležitější aspekty daného stavu, neboť jen tak lze nalézt způsob řešení problému.
Zdroj: mmr.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bílá kniha


Bílá kniha je zpráva nebo příručka, která pomáhá řešit vybranou problematiku a usnadňuje činit rozhodnutí. Bílé knihy, na rozdíl od Zelených knih, již obsahují konkrétní návrhy pro přijetí opatření ve specifických oblastech politiky. Bílá kniha zohledňuje výsledky veřejných konzultací, které k daným návrhům proběhly, a obsahuje obrys možných legisl [..]
Zdroj: mmr.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cílová skupina


Z hlediska nastavení strategie (jejích cílů a opatření) se jedná o osobu, skupinu osob nebo instituce, na které bude mít realizace strategie zamýšlený dopad. Z hlediska komunikace se jedná o osobu, skupinu osob nebo instituce, jež mohou nebo by měly být (různými prostředky, nástroji a v různé intenzitě) informovány o průběhu, výstupech a výs [..]
Zdroj: mmr.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Databáze strategií


Databáze strategií (http://databaze-strategie.cz    ) je celostátním funkčním systémem strategických a koncepčních dokumentů a patří mezi významné nástroje řízení. Slouží jak pro vyhodnocování a aktualizaci strategických dokumentů, tak i pro tvorbu dokumentů nových, dále k přehlednému zobrazení dokumentů, souvisejících op [..]
Zdroj: mmr.cz
Tento význam nebyl schválen

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dlouhodobý rozvojový záměr


Dokument stanovující základní směry a cíle dalšího vývoje dané oblasti, přičemž zároveň definuje rámcová opatření určená k realizaci, a to v delším časovém horizontu. Na tento dokument následně mohou navazovat akční plány nebo programy, které specifikují konkrétní opatření a aktivity určené k realizaci v kratším časovém horizont [..]
Zdroj: mmr.cz
Tento význam nebyl schválen

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Evaluace


Proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky veřejných rozpočtů a napomáhá hospodárnosti při jejich čerpání; evaluace je proces hodnocení využívání prostředků z veřejných zdrojů. Zároveň je evaluace systematické a objektivní hodnocení probíhajících nebo dokončených strategií (nebo projektů, programů nebo politik), jejich uspořádání, imp [..]
Zdroj: mmr.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Globální cíl


Konkretizovaný (jasný, faktický a srozumitelný) popis budoucího stavu, jehož prostřednictvím bude naplněna stanovená vize. Jedná se o souhrn výsledků a dopadů strategických cílů. Vztahuje se na strategii jako celek. Podobně jako u vize by mělo dojít k naplnění globálního cíle ve střednědobém či dlouhodobém horizontu (což nemusí být bezprostřed [..]
Zdroj: mmr.cz
Tento význam nebyl schválen

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

implementace


Realizace opatření (programů, projektů, aktivit apod.) a plnění cílů stanovených strategickým dokumentem.
Zdroj: mmr.cz


Pro zobrazení všech definic slova 36 se přihlašte, prosím.