Význam Evaluace
Co znamená slovo Evaluace? Zde naleznete 15 významů slova Evaluace. Můžete také přidat význam slova Evaluace sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Evaluace


Evaluace neboli hodnocení je proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky veřejných rozpočtů a napomáhá tak hospodárnosti při jejich čerpání.
Zdroj: osf-mvcr.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Evaluace


hodnocení
Zdroj: dvkk.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Evaluace


hodnocení
Zdroj: help24.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Evaluace


Evaluace - je proces rozhodování o něčem (procesech, cílech, změnách), s úmyslem určit jak užitečné či cenné to je (případně není). Tento proces se zakládá na důkladném sběru informací, které jsou poté zpracovávány a zkoumány a na jejich základě se poté provede vyhodnocení.
Kata - 8. dubna 2014

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Evaluace


Termín označující proces hodnocení a posuzování kvality, případně hodnoty či důležitosti. Může být prováděna například evaluace zaměstnanců, při které se zohledňuje jejich docházka, schopnost a výkonnosti, nebo výzkum, jehož cílem je evaluovat efektivitu tréninkového programu. Základem správné evaluace je důkladný sběr dat a jejich následná odborná a pečlivá analýza, aby bylo případně možné přijmout na základě jejích výsledků konkrétní opatření (například rozhodnout, které zaměstnance propustit při nutnosti snižování stavů nebo zapracovat na slabinách tréninkového programu). Důležité je proto zajistit nestranné zhodnocení sebraných dat a věcné posouzení váhy poskytnutých informací. Existuje několik evaluačních metod a technik, mezi ty nejběžnější patří dotazníkové šetření, pozorování nebo kvalitativní analýza.
Zu - 11. prosince 2018

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Evaluace


5. března 2009: Evaluace může být definována jako proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky veřejných rozpočtů a napomáhá hospodárnosti při jejich čerpání. Evaluace je tedy proces hodnocení využívání prostředků z ... číst více...
Zdroj: strukturalni-fondy.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Evaluace


Evaluace může být definována jako proces, který zkoumá nakládání finančními prostředky veřejných rozpočtů a napomáhá hospodárnosti při jejich čerpání. Evaluace je tedy proces hodnocení využívání prostředků z veřejných zdrojů. Hodnotí se nastavení operačních programů a jejich realizace, tj. například kvalita institucionálního prostředí, kvalita posk [..]
Zdroj: jihovychod.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Evaluace


hodnocení
Zdroj: pppbruntal.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Evaluace


určení hodnoty, ocenění, odhad
Zdroj: business.center.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Evaluace


Proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky veřejných rozpočtů a napomáhá hospodárnosti při jejich čerpání; evaluace je proces hodnocení využívání prostředků z veřejných zdrojů. Zároveň je evaluace systematické a objektivní hodnocení probíhajících nebo dokončených strategií (nebo projektů, programů nebo politik), jejich uspořádání, imp [..]
Zdroj: mmr.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Evaluace


(angl.: evaluation) Obecně: hodnocení kvality nebo úrovně jisté instituce nebo aktivity. Ve vzdělávání: hodnotící proces, na jehož základě je možno posuzovat celkovou efektivitu studia i úroveň a...
Zdroj: andromedia.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Evaluace


Evaluace je proces během kterého dochází k hodnocení a ocenění využívání prostředků z veřejných zdrojů. Hodnotí se nastavení operačních programů a jejich realizace.
Zdroj: dotaceonline.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Evaluace


Hodnotící proces, kde se zkoumají vynaložené prostředky z veřejných rozpočtů, jestli byly využity hospodárně.  Tento proces probíhá před zahájením programového období (tzv. evaluace ex ante), v průběh [..]
Zdroj: enovation.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Evaluace


Evaluace (hodnocení) je proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky veřejných rozpočtů a napomáhá hospodárnosti při jejich čerpání. Cílem evaluace je optimalizace fungování implementačního [..]
Zdroj: rada-severovychod.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Evaluace


Evaluace (z fr. évaluer, vyhodnotit) je systematické posouzení kvality a hodnoty, popř. významu určitého objektu. Obvykle se vztahuje k tzv. programové evaluaci jako sociálněvědní aktivitě zaměřené na [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Etapizace plateb Evaluace ad hoc >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam