obchod.pcs.cz

Website:https://pcs-security.cz/
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy16
Karma:-14 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (258)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

aktivní


Stav čidla při přítomnosti nebezpečí.
Zdroj: obchod.pcs.cz (offline)

2

1 Thumbs up   4 Thumbs down

komunikace


Přenos zpráv případně signálů mezi komponenty EZS. Poznámka: Přenos signálů může zahrnovat i stálý průchod elektrického proudu spínačem nebo relé, který tvoří rozhraní mezi komponenty EZS. Není nutné měnit stav žádného takového spínače nebo relé. Podle podstaty komunikace dat může přenos zprávy vyžadovat záměrnou iniciaci, například při reakci na v [..]
Zdroj: obchod.pcs.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

sabotáž


Úmyslné zasahování s nedovolenou manipulací do EZS nebo do jeho části.
Zdroj: obchod.pcs.cz (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akce


Jakkákoliv záměrná činnost nebo jednání uživatele, které je součástí postupu nastavování stavu střežení a klidu.
Zdroj: obchod.pcs.cz (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aktivační hlásič


Druh hlásiče požáru, který není součástí požárně poplachového zařízení, užívaný pro aktivaci doplňkového zařízení.
Zdroj: obchod.pcs.cz (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aktivní čidlo


(active detector) Čidlo schopné porovnávat vstupní signály s předem definovanými kritérii (rychlost, frekvence, amplituda, směr) před vysláním poplachového signálu nebo zprávy.
Zdroj: obchod.pcs.cz (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aktivní doba


Doba po kterou trvá poplachový signál.
Zdroj: obchod.pcs.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akustická signalizace


"Podle provedení pro vnitřní či venkovní prostředí. Základem je akustický měnič (piezoelektrický či dynamický) doplněný generátorem kolísavého tónu a výkonovým zesilovačem. Doba aktivace by měla být omezena. Nejrozšířenější jsou tzv. ""inteligentni"" sirény s vlastním zálohováním."
Zdroj: obchod.pcs.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

analogové ústředny


V systémech s analogovou ústřednou a hlásiči, monitorují hlásiče prostor, v němž jsou nainstalovány a předávají analogové (vícestavové) údaje ústředně. Ta na základě dodaných informací podle určitých algoritmů rozhodne o tom, zda se jedná o normální stav, poruchu nebo takzvaný předpoplach či poplach. Každý hlásič v tomto systému má svou adresu. [..]
Zdroj: obchod.pcs.cz (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aplikace


EZS, ochrana osob, CCTV, řízení vstupů, požární nebo další systém podle TC 79 nebo souvisící jiný systém mimo předmět TC 79 (topení, klimatizace, osvětlení,…).
Zdroj: obchod.pcs.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 258 se přihlašte, prosím.