patria-direct.cz

Website:http://www.patria-direct.cz
Obdržené pozitivní hlasy7
Obdržené negativní hlasy9
Karma:-1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (346)

1

1   0

arbitráž


Nákup cenného papíru na jednom trhu a následně jeho prodej na jiném trhu za účelem získání cenového nebo výnosového rozdílu, který vyplývá z rozdílu cen mezi těmito dvěma trhy.
Zdroj: patria-direct.cz

2

1   0

báze


Rozpětí mezi okamžitou a budoucí cenou cenného papíru k určitému časovému okamžiku. Sleduje se především mezi promptním trhem (reálný akciový trh) a futures kontrakty s budoucí spla [..]
Zdroj: patria-direct.cz

3

1   0

finanční páka


Udává v jaké míře se využívá pákový efekt financování dluhovým kapitálem. Finanční páka=celková aktiva/vlastní jmění.
Zdroj: patria-direct.cz

4

1   1

kupónový dluhopis


Vlastnictví těchto dluhopisů opravňuje jejich držitele k pravidelným příjmům (kupónům) mezi emisí a dobou splatnosti nominální hodnoty. Při splatnosti se rovněž vyplácí nominální [..]
Zdroj: patria-direct.cz

5

1   0

perform


Očekává se, že cena akcie se bude vyvíjet stejně jako daný akciový index (tzn. že zhodnocení akcie bude rovnocenné zhodnocení indexu).
Zdroj: patria-direct.cz

6

1   0

repo-operace


(Repurchase agreement, Sell / Buy – back operace). Podej cenného papíru se současným závazkem tento cenný papír odkoupit v daném termínu zpět. Subjekt prodávající cenný papír tím zp [..]
Zdroj: patria-direct.cz

7

1   1

tier 1


Ukazatel kapitálové přiměřenosti bank. Čím vyšší tím je vyšší očekávaná spolehlivost banky.
Zdroj: patria-direct.cz

8

0   0

začínáme s investováním


Jak začít
Zdroj: patria-direct.cz

9

0   0

vzdělávání


Instruktážní videa
Zdroj: patria-direct.cz

10

0   0

zpravodajství a analýzy


Analytický servis
Zdroj: patria-direct.cz


Pro zobrazení všech definic slova 346 se přihlašte, prosím.