peacock.cz

Website:http://www.peacock.cz
Obdržené pozitivní hlasy32
Obdržené negativní hlasy22
Karma:11 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (302)

1

4   0

tiráž


najdeme v časopisech a knihách,  jsou tam iniciály nakladatelů, vydavatelů, tiskárny, redaktorů atd.
Zdroj: peacock.cz

2

2   1

deadline


krajní lhůta, nejzazší mez, uzávěrka, konečný termín
Zdroj: peacock.cz

3

2   0

hypertext


dokument nebo skupina dokumentů vzájemně provázaných odkazy. je záklamním principem fungování www stránek.
Zdroj: peacock.cz

4

2   0

medium


hromadný sdělovací prostředek. Jde o televizi, rozhlas, tisk a billboardy apod.
Zdroj: peacock.cz

5

2   1

reklama


přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot prostřednictvím komunikačních médií. Komunikačními médii se rozumí televize, roz [..]
Zdroj: peacock.cz

6

2   0

spam


nevyžádaná pošta
Zdroj: peacock.cz

7

2   1

vizuál


je cokoliv, co lze zobrazit (tzv. vizualizovat) ve vztahu k nabízenému produktu
Zdroj: peacock.cz

8

1   0

benefit


prospěch, výhoda; to, kvůli čemu se spotřebiteli vyplatí kupovat dotyčný výrobek
Zdroj: peacock.cz

9

1   1

copyright


autorská ochrana vyplývající ze zákona, t.j. výluční právo zveřejňovat a šířit výsledky tvořivé práce jednotlivce či instituce
Zdroj: peacock.cz

10

1   0

fee


odměna agentuře, agenturní provize
Zdroj: peacock.cz


Pro zobrazení všech definic slova 302 se přihlašte, prosím.