precioso.cz

Website:http://www.precioso.cz
Obdržené pozitivní hlasy7
Obdržené negativní hlasy22
Karma:-16 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (155)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Číslo popisné


Číslo, kterým se označuje v obci každá samostatná budova trvalého charakteru, která je oddělena od jiné budovy. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným (červené číslo).
Zdroj: precioso.cz

2

1 Thumbs up   9 Thumbs down

Fond oprav


Fond oprav je tvořen měsíčně vlastníky bytových jednotek, a to příspěvky dle výše podílu vlastníka bytové jednotky na společných prostorách domu. Tato výše podílu je uvedena jednak v Prohlášení vlastníka a jednak ve výpisu Listu vlastnictví místně příslušného katastrálního úřadu. Zpravidla se fond oprav tvoří dle celkové plochy dané bytové jednotky [..]
Zdroj: precioso.cz

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

municipalita


Městský správní orgán
Zdroj: precioso.cz

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

OSVČ


Osoba samostatně výdělečně činná – podnikatelský subjekt známý pod označením fyzická osoba – podnikatel
Zdroj: precioso.cz

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Plomba


Zapsané právní vztahy a další práva uvedená na listu vlastnictví jsou dotčeny změnou právních vztahů, jsou vyznačeny písmenem P
Zdroj: precioso.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Pronájem


Na základě nájemní smlouvy pronajímatel přenechává za úplatu nájemci bytovou jednotku, nebytovou jednotku či nemovitost do užívání (např. byt v osobním vlastnictví).
Zdroj: precioso.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Všeobecné obchodní podmínky


Obchodní podmínky vztahu smluvních stran, které nejsou uvedeny ve smlouvě, ale doplňují ji a jsou všeobecnější povahy.
Zdroj: precioso.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka: úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: precioso.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Anuitní splácení


Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, z jistiny a z úroků. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění.
Zdroj: precioso.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Bankovní záruka


Uspokojení věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu listiny v případě, že dlužník nesplní určitý závazek. Vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině. Banka jako ručitelský subjekt nemůže uplatnit námitky, které by byl oprávněn uplatnit dlužník a plní peněžitě na písemné vyzvání věřitele. Poskytnutí bankovní záruky pro banku znam [..]
Zdroj: precioso.cz


Pro zobrazení všech definic slova 155 se přihlašte, prosím.