pujckomat.cz

Website:https://pujckomat.cz/
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy4
Karma:-3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (62)

1

1   1

půjčka


Jedná se o typ závazkového vztahu vzniklého na základě smlouvy o půjčce. Z takové smlouvy musí vyplývat věřitelův závazek poskytnout dlužníkovi určité množství věcí, které lze určit druhově (tedy nejčastěji peníze) a dlužníkův závazek věci vrátit a k tomu zaplatit úrok nebo konkrétní poplatek. S námi smlouv [..]
Zdroj: pujckomat.cz

2

1   2

specifický symbol


Jde o dodatečný symbol bankovních plateb, který se používá k identifikaci konkrétní platby. Není vždy povinně vyplňován, pokud je to ale vyžadováno, raději na něj nezapomínejte. Řadu nul před číslem nemusíte (ale můžete) do složenky nebo bankovního převodu vyplnit.
Zdroj: pujckomat.cz

3

0   0

adresa elektronické pošty


Elektronická pošta je forma předávání zpráv přes elektronické komunikační systémy, nejčastěji internet. Adresou elektronické pošty je tzv. e-mailová adresa neboli unikátní adresa přidělená konkrétnímu uživateli poskytovatelem. Například naše adresa zní podpora@pujckomat.cz. My od vás ale pro registraci a žádost o pů [..]
Zdroj: pujckomat.cz

4

0   0

anuita


Jde o předem sjednanou konstantní platbu za určité období. Nejčastěji se jedná o pravidelnou splátku úvěru. Taková splátka se skládá ze splátky samotné jistiny + úroku a eventuálně dalších poplatků (například za vedení účtu).
Zdroj: pujckomat.cz

5

0   0

bankovní účet


Je finanční účet zřízený u banky, což je finanční instituce definovaná zákonem o bankách, č. 21/1992 Sb. Existuje celá řada druhů bankovních účtů (spořící, termínovaný, úvěrový…). Při styku s námi vám postačí běžný účet, který slouží ke snadné manipulaci s hotovostí.
Zdroj: pujckomat.cz

6

0   1

bezhotovostní platba


Platba realizovaná bez předání (právní pojem pro předání zní „tradice“) hotovostních peněz. Nejčastěji se používají k takové platbě kreditní nebo debetní karty, dále platební příkazy, kde banka hraje roli zprostředkovatele nebo příkazy k inkasu. Také pokud se rozhodnete o půjčku u nás, dostanete peníze jednodu [..]
Zdroj: pujckomat.cz

7

0   0

bezúročná půjčka


de o typ půjčky, kde se neplatí úroky. Úrok je finanční částka určená sazebníkem dané finanční instituce, a představuje určité procento z půjčené částky. Úroky za půjčení peněz požadují ze zákona bankovní instituce. Bezúročné půjčky jsou proto zpravidla nebankovní. Neznamená to, že půjčka je poskytována z [..]
Zdroj: pujckomat.cz

8

0   0

bonita fyzické osoby


Jde o pojem z oblasti finančnictví, který obecně značí hodnotu a důvěryhodnost jednotlivce v rámci finančního trhu. Vyjadřuje solventnost, tedy schopnost splatit své závazky, ale i schopnost hospodařit se svými vlastními aktivy. My při schvalování půjčky prověřujeme, zda náš klient není již v prodlení se splácením [..]
Zdroj: pujckomat.cz

9

0   0

délka splatnosti


Značí časovou lhůtu, ve které je třeba splatit určitý závazek. Například u nás si klienti délku splatnosti sami volí tím, že udají, na jak dlouho si potřebují půjčit. Pokud termín splatnosti, což je konkrétní den shodný s koncem délky splatnosti, nedodrží, mohou si splatnost za poplatek posunout.
Zdroj: pujckomat.cz

10

0   0

dluh


Jde o pojem z oblasti finančnictví i práva. Značí závazek dlužníka poskytnout věřiteli v určité lhůtě plnění. V oblasti finančnictví je o závazek dlužníka uhradit věřiteli dlužnou finanční částku, která je předem určená. Pokud si u nás půjčíte například 2000,- Kč, bude váš dluh v této výši trvat práv [..]
Zdroj: pujckomat.cz


Pro zobrazení všech definic slova 62 se přihlašte, prosím.