pujckomat.cz

Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy15
Karma:-12 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (62)

1

1   3

půjčka


Jedná se o typ závazkového vztahu vzniklého na základě smlouvy o půjčce. Z takové smlouvy musí vyplývat věřitelův závazek poskytnout dlužníkovi určité množství věcí, které lze určit druhově (tedy nejčastěji peníze) a dlužníkův závazek věci vrátit a k tomu zaplatit úrok nebo konkrétní poplatek. S námi smlouvu nepodepisujete, protože chceme, aby byl [..]
Zdroj: pujckomat.cz

2

1   3

specifický symbol


Jde o dodatečný symbol bankovních plateb, který se používá k identifikaci konkrétní platby. Není vždy povinně vyplňován, pokud je to ale vyžadováno, raději na něj nezapomínejte. Řadu nul před číslem nemusíte (ale můžete) do složenky nebo bankovního převodu vyplnit.
Zdroj: pujckomat.cz

3

0   1

adresa elektronické pošty


Elektronická pošta je forma předávání zpráv přes elektronické komunikační systémy, nejčastěji internet. Adresou elektronické pošty je tzv. e-mailová adresa neboli unikátní adresa přidělená konkrétnímu uživateli poskytovatelem. Například naše adresa zní podpora@pujckomat.cz. My od vás ale pro registraci a žádost o půjčku budeme chtít vaši osobní adr [..]
Zdroj: pujckomat.cz

4

0   1

anuita


Jde o předem sjednanou konstantní platbu za určité období. Nejčastěji se jedná o pravidelnou splátku úvěru. Taková splátka se skládá ze splátky samotné jistiny + úroku a eventuálně dalších poplatků (například za vedení účtu).
Zdroj: pujckomat.cz

5

0   1

bankovní účet


Je finanční účet zřízený u banky, což je finanční instituce definovaná zákonem o bankách, č. 21/1992 Sb. Existuje celá řada druhů bankovních účtů (spořící, termínovaný, úvěrový…). Při styku s námi vám postačí běžný účet, který slouží ke snadné manipulaci s hotovostí.
Zdroj: pujckomat.cz

6

0   2

bezhotovostní platba


Platba realizovaná bez předání (právní pojem pro předání zní „tradice“) hotovostních peněz. Nejčastěji se používají k takové platbě kreditní nebo debetní karty, dále platební příkazy, kde banka hraje roli zprostředkovatele nebo příkazy k inkasu. Také pokud se rozhodnete o půjčku u nás, dostanete peníze jednoduše bezhotovostně na váš účet bez nutnos [..]
Zdroj: pujckomat.cz

7

0   1

bezúročná půjčka


de o typ půjčky, kde se neplatí úroky. Úrok je finanční částka určená sazebníkem dané finanční instituce, a představuje určité procento z půjčené částky. Úroky za půjčení peněz požadují ze zákona bankovní instituce. Bezúročné půjčky jsou proto zpravidla nebankovní. Neznamená to, že půjčka je poskytována zdarma, ale to, že poplatek je stanoven určit [..]
Zdroj: pujckomat.cz

8

0   1

bonita fyzické osoby


Jde o pojem z oblasti finančnictví, který obecně značí hodnotu a důvěryhodnost jednotlivce v rámci finančního trhu. Vyjadřuje solventnost, tedy schopnost splatit své závazky, ale i schopnost hospodařit se svými vlastními aktivy. My při schvalování půjčky prověřujeme, zda náš klient není již v prodlení se splácením u jiné finanční instituce, tedy pr [..]
Zdroj: pujckomat.cz

9

0   1

délka splatnosti


Značí časovou lhůtu, ve které je třeba splatit určitý závazek. Například u nás si klienti délku splatnosti sami volí tím, že udají, na jak dlouho si potřebují půjčit. Pokud termín splatnosti, což je konkrétní den shodný s koncem délky splatnosti, nedodrží, mohou si splatnost za poplatek posunout.
Zdroj: pujckomat.cz

10

0   1

dluh


Jde o pojem z oblasti finančnictví i práva. Značí závazek dlužníka poskytnout věřiteli v určité lhůtě plnění. V oblasti finančnictví je o závazek dlužníka uhradit věřiteli dlužnou finanční částku, která je předem určená. Pokud si u nás půjčíte například 2000,- Kč, bude váš dluh v této výši trvat právě po tu dobu, než nám půjčenou částku splatíte. [..]
Zdroj: pujckomat.cz


Pro zobrazení všech definic slova 62 se přihlašte, prosím.