sospreskoly.org

Website:https://www.sospreskoly.org
Obdržené pozitivní hlasy7
Obdržené negativní hlasy6
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (82)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

hlavička


horná časť strany v textovom dokumente
Zdroj: sospreskoly.org (offline)

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

upload


ukladanie súborov na server pomocou lokálnej siete alebo internetu. URL (Uniform Resource Locator): slúži na jednotné označenie adresy zdroja v sieti Internet
Zdroj: sospreskoly.org (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

font


je súbor,v ktorom je uložená séria znakov jednotlivých typov písma
Zdroj: sospreskoly.org (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

freeware


softvér, ktorý autor poskytol zadarmo
Zdroj: sospreskoly.org (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

licencia


zmluva určujúca podmienky, za ktorých sa daný softvér môže používať
Zdroj: sospreskoly.org (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abakus


prvá pomôcka na vykonávanie základných počtových úkonov
Zdroj: sospreskoly.org (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adresár


logické miesto na pevnom disku, v ktorom sú uložené súbory alebo ďalšie podadresáre
Zdroj: sospreskoly.org (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bajt


B je skupina 8 bitov
Zdroj: sospreskoly.org (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


reklamný pruh - obrázok ustáleného rozmeru
Zdroj: sospreskoly.org (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bernský dohovor


dokument, ktorý vznikol v štátoch Európskej únie, o ktorý sa opierajú všetky štáty únie pri tvorbe právnych predpisov a úprav ochraňujúcich autorské práva tvorcov diel v literárnej, vedeckej a umeleckej oblasti
Zdroj: sospreskoly.org (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 82 se přihlašte, prosím.