zamek-jindrichuvhradec.eu

Obdržené pozitivní hlasy31
Obdržené negativní hlasy55
Karma:-23 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (245)

1

3   3

pavlán


balkon větších rozměrů, vysazený v šíři několika okenních os
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

2

2   0

karyatida


podpůrný architektonický článek sochařsky ztvárněný do ženské podoby; v podobě muže - atlas
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

3

2   0

lunetová klenba


valená klenba s lunetami - výsečemi
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

4

2   0

piano nobile


poschodí vznešené", hlavni podlaží zámku nebo paláce, určené pro honosné reprezentační prostory, velký sál apod., zpravidla umístěné v prvním patře nebo zvýšeném přízemí
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

5

2   1

tvrz


Středověké openěné sídlo kvalitativně nižší úrovně než hrad, menších rozměrů i slabší fortifikace, umístěné zpravidla přímo ve vesnici či v bezprostřední prostorové a íunkmí vazbě na ni, sloužící ve většně případů jako rezidence nižší šlechty. V návaznosti na tvrze byly budovány dvory s hospodářskou, [..]
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

6

2   1

adorace


vzývání, uctívání
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

7

1   2

fraucimor


ženská část dvora, v hradní (zámecké) architektuře též objekt vyhrazený ženským obyvatelkám sídla
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

8

1   0

klenba


samonosná stavební konstrukce z kamene nebo cihel, která uzavírá shora prostor a rozvádí svislé a šikmé tlaky do nosných zdí, popřípadě opěrného systému. Viz: klenba valená (s výsečemi), křížová bezžebrová, křížová žebrová, sítová, sklipková, hřebínková, klášterní, placková (česká placka), necková klenb [..]
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

9

1   0

komenda


opevněné sídlo rytířského řádu s prvky hradní a klášterní architektury
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

10

1   0

majestas domini


"vznešenost Páně", zpodobení Ježíše Krista na trůnu jako vládce světa, někd tvoří součást scény Posledního soudu.
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu


Pro zobrazení všech definic slova 245 se přihlašte, prosím.