Význam urbanizace
Co znamená slovo urbanizace? Zde naleznete 11 významů slova urbanizace. Můžete také přidat význam slova urbanizace sami

1

7 Thumbs up   5 Thumbs down

urbanizace


Proces, při kterém dochází k relativnímu i absolutnímu růstu měst a městských aglomerací. Kumulace administrativních, průmyslových, komerčních i dalších doplňkových aktivit a funkcí vede k postupnému [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

2

3 Thumbs up   2 Thumbs down

urbanizace


Proces masového stìhování lidí do mìst v souvislosti s prùmyslovou revolucí a s tím související zmìny života mìst, vznik jejich nových funkcí, kultury a zpùsobu života vùbec. [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

4 Thumbs up   3 Thumbs down

urbanizace


Mnohostranný sociálně ekonomický proces, vyznačující se koncentrací, intenzifikací a diferenciací městských druhů činností (funkcí) nebo výroby v širokém smyslu slova, vznikem nových forem a prostorov [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

4

3 Thumbs up   2 Thumbs down

urbanizace


Mnohostranný sociálnì ekonomický proces, vyznaèující se koncentrací, intenzifikací a diferenciací mìstských druhù èinností (funkcí) nebo výroby v širokém smyslu slova, vznikem nových forem a prostorov [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

5

4 Thumbs up   3 Thumbs down

urbanizace


Mnohostranný sociálně ekonomický proces, vyznačující se koncentrací, intenzifikací a diferenciací městských druhů činností (funkcí) nebo výroby v širokém smyslu slova, vznikem nových forem a prostorov [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

6

3 Thumbs up   2 Thumbs down

urbanizace


Urbanizace je proces koncentrace obyvatelstva do měst a s tím související změny kultury v nejširším slova smyslu. Míra urbanizace lze číselně vyjádřit jako podíl obyvatelstva žijícího ve městech oprot [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

urbanizace


Urbanizace označuje proces stěhování obyvatel do měst. Jde zároveň o proces formování a rozvoje městského způsobu života a s ním související úlohou města jako takového ve vývoji společnosti. Popisuje tedy také centralizaci kulturního a společenského života do měst na úkorn venkova. Míra urbanizace je pak číselná hodnota udávající podíl obyvatelstva žijícího ve městech ku celkovému počtu obyvatel daného území. Urbanizace byla významným trendem zejména v 19. a začátkem 20. století v souvislosti s průmyslovou prosperitou některých oblastí. Míra urbanizace se lišila nejen v čase ale liší se také v místě. Vyšší je například ve státech západní Evropy, menší v jižních státech starého kontinentu.
Zu - 11. prosince 2018

8

2 Thumbs up   3 Thumbs down

urbanizace


rozvoj městské aglomerace | * | míra obyvatel žijících ve městech na daném území | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

9

2 Thumbs up   3 Thumbs down

urbanizace


Mnohostranný sociálnì ekonomický proces, vyznaèující se koncentrací, intenzifikací a diferenciací mìstských druhù èinností (funkcí) nebo výroby v širokém smyslu slova, vznikem nových forem a prostorových struktur osídlení a rozšíøením mìstského zpùsobu života se specifickou strukturou stykù, kulturou, systémem hodnotových orientací atd. [..]
Zdroj: stavimedum.cz

10

2 Thumbs up   3 Thumbs down

urbanizace


Mnohostranný sociálně ekonomický proces, vyznačující se koncentrací, intenzifikací a diferenciací městských druhů činností (funkcí) nebo výroby v širokém smyslu slova, vznikem nových forem a prostorových struktur osídlení a rozšířením městského způsobu života se specifickou strukturou styků, kulturou, systémem hodnotových orientací atd. [..]
Zdroj: cip-stavby.cz

11

3 Thumbs up   4 Thumbs down

urbanizace


Mnohostranný sociálnì ekonomický proces, vyznaèující se koncentrací, intenzifikací a diferenciací mìstských druhù èinností (funkcí) nebo výroby v širokém smyslu slova, vznikem nových forem a prostorových struktur osídlení a rozšíøením mìstského zpùsobu života se specifickou strukturou stykù, kulturou, systémem hodnotových orientací atd. [..]
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

<< nikoli kolik >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam