Význam ADR
Co znamená slovo ADR? Zde naleznete 12 významů slova ADR. Můžete také přidat význam slova ADR sami

1

0   0

ADR


Americký vkladový list, cenný papír vydávaný bankou,který zastupuje urèitý poèet akcií, vlastník má právo obdržet akcie a také výnosy z nich.
Zdroj: fxstreet.cz

2

0   0

ADR


Viz Americké depozitní certifikáty.
Zdroj: nextfinance.cz

3

0   0

ADR


Viz Americké depozitní certifikáty.
Zdroj: cechmal.cz

4

0   0

ADR


Investiční instrument denominovaný v dolarech, který je emitovaný americkými finančními prostředkovateli na bazické investiční instrumenty emitované mimo USA a . Obchoduje se zpravidla na amerických burzovních nebo mimoburzovních trzích.
Zdroj: cz.brokerjet.com

5

0   0

ADR


American Depository Receipt - ADR, patří do skupiny cenných papírů označovaných jako GDR (viz Globální depozitní certifikáty). S ADR se obchoduje pouze na americkém trhu a představují ob [..]
Zdroj: patria-direct.cz

6

0   0

ADR


Investiční instrument denominovaný v dolarech, který je emitovaný americkými finančními prostředkovateli na bazické investiční instrumenty emitované mimo USA a . Obchoduje se zpravidla na amerických burzovních nebo mimoburzovních trzích.
Zdroj: brokerjet.cz

7

0   0

ADR


skratka pre nebezpečný tovar. Ak sa vezie nebezpečný tovar ako napr. výbušniny, horľaviny, jedná sa o tovar, ktorý podlieha ADR vyhláške, ktorá je všade v Európe rovnaká. O tom, či tov [..]
Zdroj: deutschmann.sk

8

0   0

ADR


Cenný papír zastupující urèitý poèet akcií. ADR jsou obchodovány nejèastìji na amerických burzách. Tento pojem je detailnì vysvìtlen i s praktickými ukázkami v rámci školení Kapitálový trh. seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

9

0   0

ADR


Americké depozitní certifikáty.
Zdroj: financialmarkets.cz

10

0   0

ADR


Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
Zdroj: dsv.cz

11

0   0

ADR


Accord européen au transport internationaux des marchandises dangereuses par route - evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
Zdroj: slemrspedition.com

12

0   0

ADR


ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (z Accord Dangereuses Route), ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu. Dohoda ADR vznikla v roce 1957 v [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova ADR
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Záložna Akciový trh >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam