Význam AIDS
Co znamená slovo AIDS? Zde naleznete 9 významů slova AIDS. Můžete také přidat význam slova AIDS sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

AIDS


Acquired Immuno Deficiency Syndrome - syndrom získaného deficitu imunity (oslabené schopnosti organismu se bránit). Je pùsoben virem HIV.
Zdroj: labo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AIDS


AIDS, z anglického Acquired Immune Deficiency Syndrome nebo též Acquired Immunodeficiency Syndrome, česky Syndrom získaného selhání imunity, francouzsky: Syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA, je [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

AIDS


virové onemocnění, syndrom získaného selhání imunity
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

AIDS


Obvyklá zkratka pro smrtelné onemocnìní známé jako syndrom získaného selhání imunity (Acquired Immuno-Defficiency Syndrome), ve kterém imunitní systém je oslaben a neschopen bojovat proti infekcím a nádorovému bujení. Onemocnìní je zpùsobeno virem zvaným HIV (Human Immuno-Defficiency Virus).Mezi uživateli drog je hlavní cestou pøenosu viru HIV sdíl [..]
Zdroj: drogy-info.cz (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

AIDS


Obvyklá zkratka pro smrtelné onemocnìní známé jako syndrom získaného selhání imunity (Acquired Immuno-Defficiency Syndrome), ve kterém imunitní systém je oslaben a neschopen bojovat proti infekcím a nádorovému bujení. Onemocnìní je zpùsobeno virem zvaným HIV (Human Immuno-Defficiency Virus).    Mezi uživateli drog je hlavní cestou pøenosu viru HIV [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

AIDS


– syndrom získaného selhání imunity, je soubor infekcí, který zapøíèiòuje nevratné poškození imunitního systému èlovìka virem HIV. Nemoc je zatím nevyléèitelná. Pøenáší se krví, nechránìným pohlavním [..]
Zdroj: gynprenatal.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

AIDS


Acquired Immune Deficiency Syndrome, syndrom získaného selhání imunity; smrtelné onemocnìní vyvolané retrovirem HIV
Zdroj: islo.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

AIDS


syndróm získanej imunitnej nedostatoènosti (z angl. Acquired Immune Deficiency Syndrome), tiež HIV, nemoc vírového pôvodu prenášaná krvou a pohlavným stykom
Zdroj: lekari.sk

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

AIDS


Acquired immunodeficiency syndrome - syndrom získané imunodeficience, zpùsobený virem HIV (Human immunodeficiency virus)
Zdroj: genetika.wz.cz (offline)

<< pluton skanzen >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam