Význam ATM
Co znamená slovo ATM? Zde naleznete 23 významů slova ATM. Můžete také přidat význam slova ATM sami

1

1   0

ATM


(automatic teller machine) bankomat - zařízení určené k výběru hotovosti prostřednictvím platební karty.
Zdroj: mesec.cz

2

1   0

ATM


Zkratka pro Automated Teller Machine, viz Bankomat.
Zdroj: vimevic.cz

3

0   0

ATM


Asynchronous Transfer Mode - pøenosový protokol, neumožòuje smìrování, ale zase umí dobøe vyhrazovat šíøku pásma. Používá ze zvláštì na point-to-point spojení v rámci páteøních sítí. [..]
Zdroj: labo.cz

4

0   0

ATM


Stav, kdy je uplatnìná cena opce rovna (nebo témìø rovna) tržní cenì základního cenného papíru.
Zdroj: fxstreet.cz

5

0   0

ATM


Automatic Teller Machine, bankomat.
Zdroj: gemoney.cz

6

0   0

ATM


bankomat, tedy přístroj na vybírání hotovosti pomocí platební karty. Bankomaty umožňují využití dalších služeb, např. zjištění zůstatku na účtu, dobití kreditu mobilního telefonu apod.
Zdroj: finarbitr.cz

7

0   0

ATM


Bankomat - zariadenie zabezpečujúce výdaj hotovostí pri použití platobnej karty.
Zdroj: vub.sk

8

0   0

ATM


Bankomat 'Je to akronym pro Automatic Teller Machine. Bankomat je plnì automatický bankovní nástroj sloužící k vydávání hotovosti a i k jin&yacu [..]
Zdroj: assetprotection.cz

9

0   0

ATM


bankomat, tedy penìžní výdajový automat na výplatu hotovosti pomocí platební karty. Bezpeènost proti zneužití platební karty neoprávnìnou osobou je zajištìna osobním èíselným kódem PIN.
Zdroj: financni.webz.cz

10

0   0

ATM


, èili Asynchronous Transfer Mode
Zdroj: webarna.host.sk

11

0   0

ATM


Automatic Teller Machine, bankomat.
Zdroj: cetelem.cz

12

0   0

ATM


At the money zkráceně ATM je jeden ze tří typů pozic, ve kterých se může nacházet realizační cena (strike price) u opčních obchodů. Zjednodušeně můžeme říci, že realizační cena se pohybuje na přibližn [..]
Zdroj: cz.saxobank.com

13

0   0

ATM


"Asynchronous Transfer Mode" asynchronní pøenosový režim.
Zdroj: vseohw.net

14

0   0

ATM


Nová technologie pro budovaní vysokorychlostních globálních komunikaèních sítí - vyžaduje novou kabeláž, karty, rozboèovaèe - z tìchto dùvodù se v dohledné dobì nepøedpokládá masivní nasazení. [..]
Zdroj: vseohw.net

15

0   0

ATM


= automated teller machine, tzn. bankomat
Zdroj: realitnislovnik.cz

16

0   0

ATM


automatic teller machine; bankomat
Zdroj: business.center.cz

17

0   0

ATM


ATM - zkratka ATM je používaná pro anglické "at this moment" což znamená "v tuto chvíli" (v souèasnosti). Zkratka ATM se taky používá pro oznaèení bankomatù (Automated teller machine).
Zdroj: it-slovnik.cz

18

0   0

ATM


Asynchronous Transfer Mode
Zdroj: root.cz

19

0   0

ATM


přístroj na vybírání hotovosti pomocí platební karty (bankomat), lze popř. zjistit i zůstatek na účtu nebo dobít kredit mobilního telefonu
Zdroj: prehledpujcek.jex.cz

20

0   0

ATM


ATM is a LAN and WAN networking technology that provides high-speed data transfer. ATM uses fixed-size packets of information called cells. With ATM, a high QoS (Quality of Service) can be guaranteed.
Zdroj: old.zyxel.cz

21

0   0

ATM


ATM může mít několik významů: Asynchronous Transfer Mode – standard pro vysokorychlostní síťovou architekturu Air Traffic Management - soubor palubních a pozemních funkcí vyžadovaných pro zajištění be [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

22

0   1

ATM


Automatic teller machine (peněžní automat).
Zdroj: sazebnik-kb.cz

23

0   1

ATM


Automated Teller Machine - zkratka pro bankomat, více též pod heslem BANKOMAT.
Zdroj: denfinancnigramotnosti.cz

Přidat význam slova ATM
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< asymetrická kryptografie autokláv >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam