Význam ATM
Co znamená slovo ATM? Zde naleznete 23 významů slova ATM. Můžete také přidat význam slova ATM sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


(automatic teller machine) bankomat - zařízení určené k výběru hotovosti prostřednictvím platební karty.
Zdroj: mesec.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


Zkratka pro Automated Teller Machine, viz Bankomat.
Zdroj: vimevic.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


Asynchronous Transfer Mode - pøenosový protokol, neumožòuje smìrování, ale zase umí dobøe vyhrazovat šíøku pásma. Používá ze zvláštì na point-to-point spojení v rámci páteøních sítí. [..]
Zdroj: labo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


Stav, kdy je uplatnìná cena opce rovna (nebo témìø rovna) tržní cenì základního cenného papíru.
Zdroj: fxstreet.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


Automatic Teller Machine, bankomat.
Zdroj: gemoney.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


bankomat, tedy přístroj na vybírání hotovosti pomocí platební karty. Bankomaty umožňují využití dalších služeb, např. zjištění zůstatku na účtu, dobití kreditu mobilního telefonu apod.
Zdroj: finarbitr.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


Bankomat - zariadenie zabezpečujúce výdaj hotovostí pri použití platobnej karty.
Zdroj: vub.sk

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


Bankomat 'Je to akronym pro Automatic Teller Machine. Bankomat je plnì automatický bankovní nástroj sloužící k vydávání hotovosti a i k jin&yacu [..]
Zdroj: assetprotection.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


bankomat, tedy penìžní výdajový automat na výplatu hotovosti pomocí platební karty. Bezpeènost proti zneužití platební karty neoprávnìnou osobou je zajištìna osobním èíselným kódem PIN.
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


, èili Asynchronous Transfer Mode
Zdroj: webarna.host.sk (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


Automatic Teller Machine, bankomat.
Zdroj: cetelem.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


At the money zkráceně ATM je jeden ze tří typů pozic, ve kterých se může nacházet realizační cena (strike price) u opčních obchodů. Zjednodušeně můžeme říci, že realizační cena se pohybuje na přibližn [..]
Zdroj: cz.saxobank.com

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


"Asynchronous Transfer Mode" asynchronní pøenosový režim.
Zdroj: vseohw.net

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


Nová technologie pro budovaní vysokorychlostních globálních komunikaèních sítí - vyžaduje novou kabeláž, karty, rozboèovaèe - z tìchto dùvodù se v dohledné dobì nepøedpokládá masivní nasazení. [..]
Zdroj: vseohw.net

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


= automated teller machine, tzn. bankomat
Zdroj: realitnislovnik.cz (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


automatic teller machine; bankomat
Zdroj: business.center.cz (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


ATM - zkratka ATM je používaná pro anglické "at this moment" což znamená "v tuto chvíli" (v souèasnosti). Zkratka ATM se taky používá pro oznaèení bankomatù (Automated teller machine).
Zdroj: it-slovnik.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


Asynchronous Transfer Mode
Zdroj: root.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


přístroj na vybírání hotovosti pomocí platební karty (bankomat), lze popř. zjistit i zůstatek na účtu nebo dobít kredit mobilního telefonu
Zdroj: prehledpujcek.jex.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


ATM is a LAN and WAN networking technology that provides high-speed data transfer. ATM uses fixed-size packets of information called cells. With ATM, a high QoS (Quality of Service) can be guaranteed.
Zdroj: old.zyxel.cz (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


ATM může mít několik významů: Asynchronous Transfer Mode – standard pro vysokorychlostní síťovou architekturu Air Traffic Management - soubor palubních a pozemních funkcí vyžadovaných pro zajištění be [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

22

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ATM


Automatic teller machine (peněžní automat).
Zdroj: sazebnik-kb.cz (offline)

23

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ATM


Automated Teller Machine - zkratka pro bankomat, více též pod heslem BANKOMAT.
Zdroj: denfinancnigramotnosti.cz (offline)

<< asymetrická kryptografie autokláv >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam