Význam Adware
Co znamená slovo Adware? Zde naleznete 16 významů slova Adware. Můžete také přidat význam slova Adware sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Adware


Adware, advertising-supported software, je software obsahující nevyžádanou reklamu, například bannery nebo pop-up okna.
Zdroj: svethardware.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Adware


je počítačový program, který byl nainstalován do vašeho počítače, aniž byste o tom věděli. Spousta programů zdarma nebo těch, které si stahujete z internetu, vám do počítače nainstalují skryté program [..]
Zdroj: bezpecnyinternet.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Adware


Softvér, ktorý automaticky prehráva, zobrazuje alebo preberá reklamy do počítača.
Zdroj: google.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Adware


Produkty znepøíjemòující práci s nìjakou aplikací reklamami. Ty mohou mít rùznou úroveò agresivity - od bìžných bannerù až po neustále vyskakující pop-up okna nebo ikony v oznamovací oblasti. Vìtšinou [..]
Zdroj: vseohw.net

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Adware


Software obtìžující reklamou
Zdroj: vseohw.net

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Adware


adware (neboli advertising-supported software) – tento pojem popisuje aplikaci, která bìhem své èinnosti zobrazuje nìjakou formu reklamy. Uživateli tak mùže tento produkt znepøíjemòovat práci, napø. v [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Adware


Typ licence. Užívání software šířeného pod touto licencí je bezplatné, ale v programu se zobrazuje reklama, ze které je jeho vývoj placen. Odstranění reklamy není možné a ani není v souladu s licencí. [..]
Zdroj: root.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Adware


Software, který v počítači zobrazuje reklamní obsah. Některé druhy adwaru se podobně jako příbuzný spyware spouštějí s plným vědomím a souhlasem uživatele, jiné nikoli. Adware, častěji spíše nepříjemnost než bezpečnostní riziko, může také [..]
Zdroj: cz.norton.com

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Adware


software financovaný z reklamy, ktorá sa zobrazuje pri jeho pou¾ívaní agree
Zdroj: klasici.sk

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Adware


je software, který byl nainstalován do vašeho počítače, aniž byste o tom věděli. Spousta programů zdarma nebo těch sdílených, které si stahujete z Internetu, vám do počítače nainstalují skryté programy, které posílají detaily jako např. vaši emailovou adresu, webové stránky, které navštěvujete apod. zadavatelům reklamy, kteří zahltit reklamou a spa [..]
Zdroj: bezpecne-online.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Adware


Typ licence. Užívání software šířeného pod touto licencí je bezplatné, ale v programu se zobrazuje reklama, ze které je jeho vývoj placen. Odstranění reklamy není možné a ani není v souladu s licencí. Reklama bývá většinou stahována z Internetu. Příkladem je například prohlížeč Opera ve své bezplatné verzi či některé klienty pro ICQ. [..]
Zdroj: lupa.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Adware


advertising-supported software, je softvér, ktorý automaticky zobrazuje, prehráva alebo sťahuje reklamný materiál do počítača po svojej inštalácii alebo pri používaní tohto softvéru. Často ho používaj [..]
Zdroj: stopline.sk

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Adware


softwarový program, který zobrazuje reklamu na poèítaèi, obvykle distribuovanou se stáhnutým softwarem
Zdroj: horalek.org

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Adware


Adware (také ad-ware, nebo-li advertising supported software) je jedním z druhů malware a jedná se o software, který automaticky zobrazuje reklamy, například přes vyskakovací okna v internetových proh [..]
Zdroj: hosting.blueboard.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Adware


Adware is either software that collects information about the user's web browsing patterns in order to display related advertisements or application software that has advertisements already embedded. See also Spyware.
Zdroj: old.zyxel.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Adware


Adware (advertising-supported software) je označení pro produkty znepříjemňující práci nějakou reklamní aplikací. Ty mohou mít různou úroveň agresivity - od běžných bannerů až po neustále vyskakující [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< adresář Akasa >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam