Význam Aktivní kyselost
Co znamená slovo Aktivní kyselost? Zde naleznete 4 významů slova Aktivní kyselost. Můžete také přidat význam slova Aktivní kyselost sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktivní kyselost


technologický slovník  Míra kyselosti se mìøí hodnotou pH, co¾ je záporná hodnota logaritmu koncentrace vodíkových iontù. Neutrální roztoky mají pH rovno 7, èím je toto èíslo ni¾ší, tím je roztok kyselejší.
Zdroj: vino-italiano.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktivní kyselost


Kyseliny jsou chemické látky schopné ve vodním roztoku uvolňovat kladně nabité vodíkové ionty. Záporná hodnota logaritmu koncentrace vodíkových iontů udává hodnotu pH roztoku a tedy míru jeho kyselosti a zásaditosti. Roztoky s pH nižším než 7 jsou kyselé, s vyšším než 7 zásadité čili alkalické a s pH 7 neutrální; pH je měřítkem aktivní kyselosti [..]
Zdroj: encyklopedie-vina.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktivní kyselost


Kyseliny jsou chemické látky schopné ve vodním roztoku uvolňovat kladně nabité vodíkové ionty. Záporná hodnota logaritmu koncentrace vodíkových iontů udává hodnotu pH roztoku a tedy míru jeho kyselost [..]
Zdroj: global-wines.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Aktivní kyselost


Kyseliny jsou chemické látky schopné ve vodním roztoku uvolňovat kladně nabité vodíkové ionty. Záporná hodnota logaritmu koncentrace vodíkových iontů udává hodnotu pH roztoku a tedy míru jeho kyselosti a zásaditosti. Roztoky s pH nižším než 7 jsou kyselé, s vyšším než 7 zásadité čili alkalické a s pH 7 neutrální; pH je měřítkem aktivní kyselosti [..]
Zdroj: vinospolmutenice.cz

<< Agrafa Alkoholické víno >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam