Význam B2B
Co znamená slovo B2B? Zde naleznete 27 významů slova B2B. Můžete také přidat význam slova B2B sami

1

1   0

B2B


B2B (Business-to-Business) je termínem z oblasti elektronické komerce (e-commerce). Zkratkou B2B jsou označována softwarová řešení (internetové obchody), která jsou určena pro obchodování mezi obchodními partnery, kdy dodavatel prodává svým obchodním partnerům (dealerům,…
Zdroj: shopcentrik.cz

2

0   0

B2B


Business to business – označení vztahu mezi podnikatelem a podnikatelem (byznysmenem a byznysmenem) B2C – Business to Consumer – označení vztahu mezi podnikatelem a klientem back office – neobchodní, [..]
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

0   0

B2B


Business to Business; obchodní vztahy mezi dvěma společnostmi, resp. právními subjekty
Zdroj: abra.eu

4

0   0

B2B


systém obchodování mezi podniky v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů prostřednictvím Internetu
Zdroj: bmservis.cz

5

0   0

B2B


(Business to business) – marketing
Zdroj: cevelova.cz

6

0   0

B2B


obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi (prodej dealerům).  
Zdroj: digres.cz

7

0   0

B2B


B2B je obchodování mezi firmami, zaměření se na mezipodnikové vztahy, operace a transakce.
Zdroj: efinancovani.cz

8

0   0

B2B


B2B je obchodování mezi firmami, zaměření se na mezipodnikové vztahy, operace a transakce.  
Zdroj: financovani-it.cz

9

0   0

B2B


Business to Business  je označení vztahu, kdy na obou stranách stojí podnikatelé - např. velkoobchod. 
Zdroj: podnikejsnadno.cz

10

0   0

B2B


business-to-business - označování vztahu nebo určení obchodník-obchodníkovi, lze vnímat též jako velkoobchodní vztah
Zdroj: itpruvodce.cz

11

0   0

B2B


Business-to-Busines - systémy elektronické komerce na průmyslových a obchodních trzích uplatňované mezi podnikatelskými subjekty.
Zdroj: karatsoftware.cz

12

0   0

B2B


(neboli business to business resp. business to customer) je zkratka pro obchodní vztahy. V prvním případě, B2B, se jedná o vztah mezi výrobcem a obchodníkem (může se také jednat o vztah obchodníka a obchodníka). B2B řešení nefunguje pro konečné zákazníky, tedy spotřebitele. V druhém případě, B2C, se jedná o vztah mezi obchodníkem a spotřebitelem (m [..]
Zdroj: nux.cz

13

0   0

B2B


Zkratka pro Business-to-Business. Často je využívána v prostředí internetového obchodu, také označovaného jako e-commerce. Business-to-Business aplikace B2B vyjadřuje obchodní vztah mezi dvěma a více [..]
Zdroj: shoptet.cz

14

0   0

B2B


Business to Business - označení vztahu (obvykle v elektronickém podnikání), kdy na obou stranách stojí podnikatelé, důraz kladen na logistiku a zajištění samotného obchodu. Zkratka B2B pochází z anglického termínu Business to Business (obchodník → obchodník), koncept se týká obchodních vztahů a vzájemné komunikace mezi dvěma společnostmi. Např. vel [..]
Zdroj: business.center.cz

15

0   0

B2B


Koncept B2B je nejstarší složkou elektronického podnikání (e-business). Zkratka B2B pochází z anglického termínu Business to Business (obchodník → obchodník), koncept B2B se tedy týká obchodních [..]
Zdroj: adaptic.cz

16

0   0

B2B


marketing, jehož cílovou skupinou není koncový spotřebitel, ale firma.
Zdroj: facebook-stranka.cz

17

0   0

B2B


Zkratkou B2B (Business-to-Business) jsou označovány aplikace (internetové obchody), které jsou určeny pro obchodování mezi obchodními partnery, kdy dodavatel…
Zdroj: fastcentrik.cz

18

0   0

B2B


Business To Business
Zdroj: gamo.sk

19

0   0

B2B


Busines to business
Zdroj: marketingove-poradenstvi-bz.cz

20

0   0

B2B


Business-to-Business. Označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi. Významným rysem modelu Business-to-business (B2B) je důraz na logistiku a zajištění samostatného obchodu.
Zdroj: oxyshop.cz

21

0   0

B2B


Business-to-business (B2B), je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi, pro jejich potřeby, které neobsluhují konečné spotřebitele v masov&e [..]
Zdroj: pixio.cz

22

0   0

B2B


Zkratka B2B pochází z anglického termínu Business to Business (obchodník → obchodník). Jde tedy o vztah a obchodní vzájemná komunikace mezi dvěma společnostmi. Zkratka B2C pochází z anglického termínu [..]
Zdroj: reklamniagent.cz

23

0   0

B2B


B2B je zkratkou anglického business to business. B2B je označení z oblasti e-commerce definující obchodní vztahy a vzájemnou komunikaci, která se realizuje mezi obchodními společnostmi a pro jejich po [..]
Zdroj: sovanet.cz

24

0   0

B2B


Business-to-Busines - systémy elektronickej komercie na priemyselných a obchodných trhoch uplatňované medzi podnikateľskými subjektmi.
Zdroj: karatsoftware.sk

25

0   0

B2B


Business to Business je označení vztahu, kdy na obou stranách stojí podnikatelé.
Zdroj: financialmarkets.cz

26

0   0

B2B


B2B (z anglického business to business) je skratka, ktorá charakterizuje obchodný vzah prebiehajúci medzi dvoma podnikate¾skými subjektmi. Hlavným rysom tohto modelu je dôraz na logistiku a obchodova [..]
Zdroj: stormware.sk

27

0   0

B2B


Business-to-business (B2B), také business to business, je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi, pro jejich potřeby, které neobsluhují konečné spotřebitele v masovém měřítku. Význa [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova B2B
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Ztrátové úvěry feasibility study >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam