Význam Entropie
Co znamená slovo Entropie? Zde naleznete 8 významů slova Entropie. Můžete také přidat význam slova Entropie sami

1

7 Thumbs up   1 Thumbs down

Entropie


Entropie je fyzikální veličina, jejíž definicí je "míra neuspořádanosti systému". V praxi, v nefyzikálních kruzích, je toto slovo používáno jako synonymum a eufemismus pro slova typu "nepořádek", "chaos", "zmatek", "nesoulad".
brocx - 20. dubna 2014

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Entropie


neuspořádanost, míra chaosu, tendence izolovaného systému přecházet z méně pravděpodobných uspořádaných stavů do pravděpodobnějších neuspořádaných stavů až k termodynamické rovnováze.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Entropie


zvláštní stavová velièina charakterizující neuspoøádanost systému. V termodynamice, pro ideální plyn, je zmìna entropie dS = dQ/T, kde dQ je zmìna tepelné energie a T je teplota.
Zdroj: labo.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Entropie


1. míra neuspořádanosti systému, soustavy 2. míra nejistoty náhodného pokusu 3. střední množství informace
Zdroj: business.center.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Entropie


entropy
Zdroj: ped.muni.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Entropie


míra neurèitosti náhodného procesu; míra neuspoøádanosti mikroskopických stavù pøi daném makroskopickém stavu
Zdroj: islo.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Entropie


– v termodynamice je definována vztahem dS = dQ/T, kde dQ je diferenciál tepla a T je absolutní teplota (1/T je integraèní faktor). Takto zavedená entropie je na rozdíl od tepla ú [..]
Zdroj: aldebaran.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Entropie


Entropie je jedním ze základních a nejdůležitějších pojmů ve fyzice, teorii pravděpodobnosti a teorii informace, matematice a mnoha dalších oblastech vědy teoretické i aplikované. Setkáváme se s ní vš [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Empiricky Eukleidovská geometrie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam