Význam FOKUS
Co znamená slovo FOKUS? Zde naleznete 7 významů slova FOKUS. Můžete také přidat význam slova FOKUS sami

1

3   0

FOKUS


ohnisko, ložisko
Zdroj: islo.cz

2

2   1

FOKUS


Sdružení pro péèi o duševní zdraví, èeská NGO založená v r.1991 a pùsobící v oblasti poskytování komunitní péèe a služeb pro chronicky duševnì nemocné. Provozuje komunitní centra, chránìné dílny, chránìné bydlení, kluby atd. Vedle FOKUS Praha pùsobí samostatné regionální organizace FOKUS po celé ÈR. Nìkde se zabývají též službami pro prob [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

3

1   0

FOKUS


Fokus může být : synonymum pro ohnisko fokus (fyzika) – bod, jímž po lomu nebo odrazu procházejí paprsky rovnoběžně s hlavní osou čočky fokus (matematika) – pevný bod, jehož vzdálenost od libovolného [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   0

FOKUS


Sdružení pro péèi o duševní zdraví, èeská NGO založená v r.1991 a pùsobící v oblasti poskytování komunitní péèe a služeb pro chronicky duševnì nemocné. Provozuje komunitní centra, chránìné dílny, chránìné bydlení, kluby atd. Vedle FOKUS Praha pùsobí samostatné regionální organizace FOKUS po celé ÈR. Nìkde se zabývají též službami pro problémové uži [..]
Zdroj: drogy-info.cz

5

3   3

FOKUS


Vychází z anglického slova focus, v překladu zaměřit se. Jde tedy o koncentrování se na danou konkrétní věc, zacílení se.
Zdroj: flek.cz

6

0   0

FOKUS


bod v ose UZ lúča, v ktorom má lúč najmenšiu hrúbku.
Zdroj: ssum.sk

7

0   1

FOKUS


ohnisko, ložisko
Zdroj: help24.cz

Přidat význam slova FOKUS
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< FETOVAT GARANT >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam