Význam HOLISTICKÝ
Co znamená slovo HOLISTICKÝ? Zde naleznete 3 významů slova HOLISTICKÝ. Můžete také přidat význam slova HOLISTICKÝ sami

1

1   0

HOLISTICKÝ


celostní (nìm. gestalt)
Zdroj: pppbruntal.cz

2

0   0

HOLISTICKÝ


celostní (nìm. gestalt)
Zdroj: help24.cz

3

0   0

HOLISTICKÝ


přídavné jméno holistický znamená celkový, celostní, zaměřený na celek. Nejčastěji je předmětné slovo používáno v souvislosti s přístupem či náhledem na nějaký problém či stav. Například slovní spojení holistická medicína označuje takový přístup pacienta, který jej v případě zdravotního problému vnímá nejen pouze jako tělo, ale jako celek (tj. kromě fyzické stránky též jeho stránku duševní, tj. zejména stres a další mentální faktory).

Holistický přístup označuje přístup k řešení určitého problému jako celku, tj. nikoliv pouze jeho částí. Ve filosofii se lze setkat s filosofickým názorem zvaným holismus, který hlásá, že klíčem k pochopení určité problematiky či systému je komplexní porozumění všem aspektům, nikoliv zkoumání pouze jednotlivých částí.
Honzi - 5. prosince 2018


Přidat význam slova HOLISTICKÝ
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< HETEROGENNÍ HYPERAKTIVITA >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam