Význam Pásky
Co znamená slovo Pásky? Zde naleznete 12 významů slova Pásky. Můžete také přidat význam slova Pásky sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pásky


šikmé prvky, které vyztužují konstrukci støechy v podélném smìru. Zamezují, aby se vazba zastøešení nesklopila pøi vodorovném zatížení ve smìru høebene støechy.
Zdroj: stavimedum.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pásky


šikmé prvky, které vyztužují konstrukci střechy v podélném směru. Zamezují, aby se vazba zastřešení nesklopila při vodorovném zatížení ve směru hřebene střechy.
Zdroj: centrum-drevostavby.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pásky


šikmé prvky, které vyztužují konstrukci střechy v podélném směru. Zamezují, aby se vazba zastřešení nesklopila při vodorovném zatížení ve směru hřebene střechy.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pásky


šikmé prvky, které vyztužují konstrukci střechy v podélném směru. Zamezují, aby se vazba zastřešení nesklopila při vodorovném zatížení ve směru hřebene střechy.
Zdroj: admd.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pásky


šikmé prvky, které vyztužují konstrukci støechy v podélném smìru. Zamezují, aby se vazba zastøešení nesklopila pøi vodorovném zatížení ve smìru høebene støechy.
Zdroj: bydlenisnu.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pásky


šikmé prvky, které vyztužují konstrukci střechy v podélném směru. Zamezují, aby se vazba zastřešení nesklopila při vodorovném zatížení ve směru hřebene střechy.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pásky


šikmé prvky, které vyztužují konstrukci střechy v podélném směru. Zamezují, aby se vazba zastřešení nesklopila při vodorovném zatížení ve směru hřebene střechy.
Zdroj: cip-stavby.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pásky


šikmé prvky, které vyztužují konstrukci střechy v podélném směru. Zamezují, aby se vazba zastřešení nesklopila při vodorovném zat& [..]
Zdroj: gservis.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pásky


¹ikmé prvky, které vyztu¾ují konstrukci støechy v podélném smìru. Zamezují, aby se vazba zastøe¹ení nesklopila pøi vodorovném zatí¾ení ve smìru høebene støechy. 
Zdroj: libros.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pásky


šikmé prvky, které vyztužují konstrukci střechy v podélném směru. Zamezují, aby se vazba zastřešení nesklopila při vodorovném zatížení ve směru hřebene střechy.
Zdroj: stavebnicentrum.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pásky


šikmé prvky, které vyztužují konstrukci støechy v podélném smìru. Zamezují, aby se vazba zastøešení nesklopila pøi vodorovném zatížení ve smìru høebene støechy.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pásky


peníze
Zdroj: hantec.cz

<< Parotěsná zábrana Plán využití ploch >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam