Význam Pasivum
Co znamená slovo Pasivum? Zde naleznete 4 významů slova Pasivum. Můžete také přidat význam slova Pasivum sami

1

0   0

Pasivum


Závazek, který má ekonomický subjekt uhradit. Porovnání aktiv a pasiv se provádí ve formě rozvahy
Zdroj: eakcie.cz

2

0   0

Pasivum


To co vždy ztrácí v èase svojí hodnotu a bere nám naše vydìlané peníze. Mezi pasiva patøí peníze zatížené inflací v jakékoliv mìnì, auto, nájem, dluh atd.
Zdroj: silverbull.cz

3

0   0

Pasivum


Pasivum může znamenat: v jazykovědě trpný rod v účetnictví zdroj krytí majetku, viz rozvaha
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   0

Pasivum


Rozvaha (bilance) je jedním ze základních finančních/účetních výkazů. Spolu s výkazem zisku a ztráty, přehledem o změnách vlastního kapitálu a přehledem o peněžních tocích tvoř [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Pasivum
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Obrat Primární sektor >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam