Význam Obrat
Co znamená slovo Obrat? Zde naleznete 24 významů slova Obrat. Můžete také přidat význam slova Obrat sami

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Obrat


pocitaj se do obratu storna.Kdyz mi prijde na ucet 1100000kc a musim vratit 140000kc zakaznikovi ,pro nedostatek zbozi.Penize posilam zpet zakaznikovi na ucet......,,,jaky mam obrat 1100000kc nebo stornu penez 960000kc
eva - 11. června 2019

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obrat


suma prodejů (plateb) za určité časové období (např. prodeje za měsíc) vyjádřená v korunách
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obrat


(1) cyklus vyèerpání a opìtovného naplnìní (napøíklad zásob nebo zamìstnancù). Napøíklad pokud každý rok odejde za spoleènosti polovina zamìstnancù a opìt je nahrazena, má spoleènost 50% obrat zamìstnancù (2) pøíjem tržeb, který obdržela spoleènost nebo jednotlivec z podnikání bìhem urèitého období
Zdroj: financni.webz.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obrat


u právnických osob - jsou to veškeré příjmy z činnosti a nakládání s veškerým majetkem, pokud tvoř&i [..]
Zdroj: aliance-jkl.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obrat


u fyzických osob – jsou to veškeré příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud tvoř&iacu [..]
Zdroj: aliance-jkl.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obrat


u právnických osob - jsou to veškeré příjmy z činnosti a nakládání s veškerým majetkem, pokud tvoří předmět daně z příjmu právnických osob.
Zdroj: financeproradost.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obrat


u fyzických osob – jsou to veškeré příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud tvoří předmět daně z příjmu fyzických osob.
Zdroj: financeproradost.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obrat


Podle zákona o dani z přidané hodnoty: výnosy, příjmy za zdanitelná plnění bez plnění osvobozených od daně, snížené o daň z přidané hodnoty.
Zdroj: usetritnadanich.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obrat


Pozitivní směr vývoje trendu uvnitř daného sektoru, korporace, celkovém trhu s cenými papíry, atd. Obrat nabízí skvělou příležitost vstupu na trh cených papírů.
Zdroj: cz.brokerjet.com

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obrat


viz kognitivní obrat
Zdroj: fim.uhk.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obrat


suma prodejů za určité období
Zdroj: eakcie.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obrat


příjmy za dodání zboží a za poskytnutí hostinské činnosti, což je součet všech přijatých plateb uložených do provozní paměti po odečtení záporného obratu Zákon o registračních pokladnách zrušen k 1.1.2008 Pramen § 2 zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách Viz také čistý obrat (pro účely zákona o podpoře malého a střed [..]
Zdroj: business.center.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obrat


výnosy za uskutečněná plnění s výjimkou plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, u osob, které mají povinnost vést účetnictví nebo účetnictví vedou dobrovolně, nebo příjmy za uskutečněná plnění, s výjimkou plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, u ostatních osob. Do obratu se také zahrnují výnosy n [..]
Zdroj: business.center.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obrat


Podle zákona o dani z přidané hodnoty:  výnosy, příjmy za zdanitelná plnění bez plnění osvobozených od daně,snížené o daň z přidané hodnoty
Zdroj: uctovani.net

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obrat


hodnotový (čiže peňažný) ekvivalent množstva predaných (a prenajatých) tovarov a výkonov (často aj investičného majetku a výrobného materiálu) za určité obdobie, teda hodnotový ekvivalent odbytu, syno [..]
Zdroj: ako-uctovat.sk

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obrat


Pozitivní směr vývoje trendu uvnitř daného sektoru, korporace, celkovém trhu s cenými papíry, atd. Obrat nabízí skvělou příležitost vstupu na trh cených papírů.
Zdroj: brokerjet.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obrat


Zákon o účetnictví (Zákon č. 563/1991 Sb. v platném znění) definuje ve svém § 20 tzv. čistý obrat jako výši výnosů sníženou o prodejní slevy – prakticky je tedy obrat úhrn částek... [..]
Zdroj: profitas.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obrat


Pro úèely DPH jsou to výnosy nebo pøíjmy za uskuteènìná plnìní bez plnìní osvobozených od danì, sní¾ené o daò z pøidané hodnoty.
Zdroj: klo.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obrat


viz. raport
Zdroj: osma.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obrat


Obrat v ekonomii znamená množství finančních prostředků přijatých ekonomickým subjektem za konkrétní období (účetní období). Například, u obchodníka je to souhrn toho, co zákazníci zaplatili za zboží, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obrat


Obrat je z pohledu zákona definován dvěma zákony. Každá definice je trochu odlišná. Zákon o účetnictví definuje v § 20 tzv. čistý obrat jako výši výnosů sníženou o prodejní slevy, tzn. že obrat je úhr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

22

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Obrat


Pro účely DPH jsou to výnosy nebo příjmy za uskutečněná plnění bez plnění osvobozených od daně, snížené o daň z přidané hodnoty.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

23

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Obrat


Obrat - market. uskutočňovanie kolobehu prostriedkov.
Zdroj: bonumeng.eu

24

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Obrat


Pojem obrat, znamenající obvykle nějakou změnu, se užívá ve více významech: obrat (ekonomie) – množství přijatých finančních prostředků v hospodaření ekonomického subjektu obrat (účetnictví) – součet [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Národní důchod Pasivum >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam