Význam Projekce
Co znamená slovo Projekce? Zde naleznete 8 významů slova Projekce. Můžete také přidat význam slova Projekce sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Projekce


Projekt je vytvářen na základě architektonického návrhu schváleného zákazníkem a má tři základní fáze. První, předprojektová příprava, rozpracovává architektonické řešení a je podkladem pro všechny úč [..]
Zdroj: avsign.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Projekce


v psychologii promítání vnitøních psychických stavù (èasto nevìdomých) do chování jiných osob, klient pøedpokládá u druhých to, oè se sám snaží pøipisováním vlastních tendencí jiným osobám (obranný mechanismus proti aktuální úzkosti)
Zdroj: pppbruntal.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Projekce


promítání, zobrazení prostorových jevů do jiného prostoru a nebo transformace reality do představy.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Projekce


projection
Zdroj: ped.muni.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Projekce


v psychologii promítání vnitøních psychických stavù (èasto nevìdomých) do chování jiných osob, klient pøedpokládá u druhých to, oè se sám snaží pøipisování vlastních tendencí jiným osobám (obranný mechanismus proti aktuální úzkosti)
Zdroj: help24.cz

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Projekce


Projekce může být: obecně synonymum pro slovo projektování synonymum pro slovo promítání (např. filmu na plátno v kině, diapozitivů při přednášce apod.) popis možného vývoje speciálně projekce (psycho [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Projekce


Projekce je psychologický jev objevený Sigmundem Freudem po roce 1890, který jej využíval jako nedílnou součást psychoanalytické terapie. Freud jej popsal jako obranný mechanismus ega spočívající přip [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Projekce


Projekce popisuje vývoj nějakých ukazatelů, který je možný za nějakých předpokladů; obvykle jde o výsledek výpočtů. Je to důležitý pojem ve vědeckých textech popisujících možné cesty budoucího vývoje. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Procesor Redukcionismus >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam