Význam Recyklace
Co znamená slovo Recyklace? Zde naleznete 10 významů slova Recyklace. Můžete také přidat význam slova Recyklace sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Recyklace


nebo-li znovuzískání èi opìtné získání je jeden ze zpùsobù využití odpadu, kdy se z odpadu vhodným výrobním procesem získá nìkterá z pùvodních surovin, napøíklad kov ze slitiny kovù (lit.1), který se opìt prùmyslovì zpracuje na další výrobky buï v recyklaèním anebo v jiném závodì. Viz také termíny: recyklovatelný [..]
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Recyklace


vysvětlit Je v podstatě materiálové využití, tj. vyrobený materiál může být znovu použit k původnímu nebo jinému účelu.
Zdroj: ekokom.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Recyklace


Zvovuvyužití, opětovné využití energie, materiálu nebo suroviny.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Recyklace


(recycling) Proces nebo série procesů, při kterém se mění odpad na znovu použitelný materiál pro stejné nebo jiné použití.
Zdroj: n-i-s.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Recyklace


Recyklace je výraz pro takové nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Snadno lze recyklovat např. pěnové polystyreny při výrobě tepelné izolace- bílé i šedé typy. Recyklovat lze i minerální vlnu, používá se pak ve formě „briket" k výrobě nové čedičové izolace.
Zdroj: isover.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Recyklace


Recyklace je výraz pro nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné cyklické využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. V procesu rec [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Recyklace


Recyklace je výraz pro nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné cyklické využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. V procesu rec [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Recyklace


Je výraz pro nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opìtovné cyklické využití odpadù a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. V procesu recyklace tedy jde o opakované (cyklické) uvedení materiálu zpìt do výrobního cyklu, odtud pak název tohoto procesu. V tomto procesu je vždy recyklovaný [..]
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Recyklace


Recyklace je souhrnný pojem pro využití vysloužilého zboží a odpadu k výrobě nových produktů. Recyklace byla odjakživa prováděna u starého skla (recyklace skla), starých kovů (recyklace šrotu) a starého papíru (recyklace lepenky/papíru): Staré kovy popř. staré sklo bylo roztaveno, starý papír roztrhán na kousky a smíchán s novým papírem – vznikly s [..]
Zdroj: hectas.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Recyklace


opětovné využití materiálů získaných z odpadů.
Zdroj: odpadypk.cz

<< Ochrana objektu Reverzní osmóza >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam