Význam empatie
Co znamená slovo empatie? Zde naleznete 11 významů slova empatie. Můžete také přidat význam slova empatie sami

1

57 Thumbs up   7 Thumbs down

empatie


Empatie je schopnost vcítit se. Empatický člověk vnímá pocity druhých, vcítí se do nich, je schopen naladit se na podobnou emocionální úroveň. Empatické naslouchání je nejvyšší úrovní naslouchání. Emp [..]
Zdroj: elseaz.cz

2

13 Thumbs up   2 Thumbs down

empatie


vcítění se do pocitů druhých
Zdroj: lecba-rakoviny.com

3

14 Thumbs up   4 Thumbs down

empatie


Vcítìní, schopnost èlovìka vžít se do duševního stavu druhých, pochopit jejich jednání a jeho motivy. Je individuální, patøí k charakteristickým rysùm každé osobnosti. Je-li nedostateèná, ch [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

12 Thumbs up   3 Thumbs down

empatie


(řec.), vcítění do druhého, podmínka důvěrné komunikace a vzájemného »rozumění si«.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

5

14 Thumbs up   6 Thumbs down

empatie


využívání schopnosti představit si, jak se druhý člověk cítí, k porozumění jeho duševnímu stavu | vcítění
Zdroj: cs.wiktionary.org

6

10 Thumbs up   4 Thumbs down

empatie


Vcitění, schopnost vžít se emočně do situace druhé osoby nebo se s ní identifikovat natolik, aby bylo možné porozumět jejímu chování.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz (offline)

7

9 Thumbs up   4 Thumbs down

empatie


vcítìní do prožitkù druhého
Zdroj: islo.cz

8

8 Thumbs up   4 Thumbs down

empatie


schopnost pøenesení se do duševního stavu, zpùsobu myšlení a chování jiné osoby èi skupiny osob. Jednou z metod podporujících empatii je extrospekce. Srovnej autoanalýza, projekce, introspekce. [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

9

3 Thumbs up   1 Thumbs down

empatie


Empatie neboli vcítění označuje porozumění emocím a motivům druhého člověka. Pro schopnost empatie je užitečné umět odložit svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky. Jde o to být schopný pochopit jak [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

empatie


vcítění se do pocitů jiných lidí a porozumět jeho jednání
infoz - 16. listopadu 2019

11

1 Thumbs up   2 Thumbs down

empatie


Být lidský, tolerantní a chápat druhé.
anonymní - 29. prosince 2015

<< elektron endokrinologie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam