Význam empatie
Co znamená slovo empatie? Zde naleznete 11 významů slova empatie. Můžete také přidat význam slova empatie sami

1

57   7

empatie


Empatie je schopnost vcítit se. Empatický člověk vnímá pocity druhých, vcítí se do nich, je schopen naladit se na podobnou emocionální úroveň. Empatické naslouchání je nejvyšší úrovní naslouchání. Emp [..]
Zdroj: elseaz.cz

2

13   2

empatie


vcítění se do pocitů druhých
Zdroj: lecba-rakoviny.com

3

14   4

empatie


Vcítìní, schopnost èlovìka vžít se do duševního stavu druhých, pochopit jejich jednání a jeho motivy. Je individuální, patøí k charakteristickým rysùm každé osobnosti. Je-li nedostateèná, ch [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

12   3

empatie


(řec.), vcítění do druhého, podmínka důvěrné komunikace a vzájemného »rozumění si«.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

5

14   6

empatie


využívání schopnosti představit si, jak se druhý člověk cítí, k porozumění jeho duševnímu stavu | vcítění
Zdroj: cs.wiktionary.org

6

10   4

empatie


Vcitění, schopnost vžít se emočně do situace druhé osoby nebo se s ní identifikovat natolik, aby bylo možné porozumět jejímu chování.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

7

9   4

empatie


vcítìní do prožitkù druhého
Zdroj: islo.cz

8

8   4

empatie


schopnost pøenesení se do duševního stavu, zpùsobu myšlení a chování jiné osoby èi skupiny osob. Jednou z metod podporujících empatii je extrospekce. Srovnej autoanalýza, projekce, introspekce. [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

9

3   1

empatie


Empatie neboli vcítění označuje porozumění emocím a motivům druhého člověka. Pro schopnost empatie je užitečné umět odložit svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky. Jde o to být schopný pochopit jak [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   0

empatie


vcítění se do pocitů jiných lidí a porozumět jeho jednání
infoz - 16. listopadu 2019

11

1   2

empatie


Být lidský, tolerantní a chápat druhé.
anonymní - 29. prosince 2015

Přidat význam slova empatie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< elektron endokrinologie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam